›› ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΘΗΝΑ

Αγαθή Κυρίτση, Γενική Διεθύντρια

Ροζαλία Πιπέρη, Γραμματεία Δ.Σ.

Κων/νος Σαγρόπουλος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Θεοδώρα Μπλώνη, Γραμματεία

Βιολέττα Φωτοπούλου, Νοσηλεύτρια

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος, Επιστημονικός Σύμβουλος

 

Posted on 14-05-2007 by Secretariat