›› ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΘΗΝΑ

Ροζαλία Πιπέρη, Γεν. Δ/νση

Κων/νος Σαγρόπουλος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Μυρτώ Καρπέτα, Γραμματεία

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Θεοδώρα Μπλώνη, Γραμματεία

Βιολέττα Φωτοπούλου, Νοσηλεύτρια


 

Posted on 14-05-2007 by Secretariat