›› ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΘΗΝΑ

Ροζαλία Πιπέρη, Γραμματεία Δ.Σ.

Κων/νος Σαγρόπουλος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Θεοδώρα Μπλώνη, Γραμματεία

Βιολέττα Φωτοπούλου, Νοσηλεύτρια


 

Posted on 14-05-2007 by Secretariat