›› Πρόγραμμα Δράσης 2007

Η μεγάλη διεθνής αναγνώριση και επιτυχία της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. με την εκλογή του Προέδρου της στην Αντιπροεδρία της ΑΙΜ, μας αναγκάζει να δώσουμε νέα ώθηση και αναβάθμιση στις δραστηριότητές μας.

 

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. πρέπει να έχει ένα προωθημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο ύψος της εκτίμησης που της έδειξαν οι ξένοι εταίροι της ΑΙΜ και των προκλήσεων του ασφαλιστικού υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

 

Ηδη, η διπλή επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατέληξε στην μεγάλη επιτυχία της κατάθεσης επερώτησης στην Ε.Ε. από τους Βουλευτές, κ.κ. Τρακατέλη και Βαρβιτσιώτη, για τα οικονομικά των Α.Τ.Υ. και τις τιμές φαρμάκων και ιατρικών προϊόντων.

 

Αυτή η εξαιρετική επιτυχία που είναι αποτέλεσμα ομαδικής κινητοποίησης μας δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε σπουδαία αποτελέσματα, όταν έχουμε υψηλούς στόχους και σωστή μεθόδευση, εντός κι εκτός Ελλάδος.

 

Προσβλέποντας στη βελτίωση των λειτουργιών της Ομοσπονδίας και ιδίως την αναβάθμιση ποιοτικά και ποσοτικά της επικοινωνίας προς τους ασφαλισμένους, την κυβέρνηση και τους πολιτικούς φορείς, παραθέτουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες για το 2007, με πνεύμα καινοτόμο και δημιουργικό:

 

 1. Εκστρατεία ενημέρωσης και βελτίωση της επικοινωνίας προς τους ασφαλισμένους, με ενημερωτικό έντυπο.
 2. 8η Ιατρική Ημερίδα, με τη συνεργασία του επιστημονικού συμβούλου της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., Καθ. Ι. Στ. Παπαδόπουλου. Ενδεχόμενη συνεργασία με την ‘ΤΙΤΑΝ Α.Ε.’ για Ημερίδα με θέμα «Πρωτογενής Πρόληψη».
 3. Εκδοση Περιοδικού με τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
 4. Διοργάνωση Συνεδρίου (ή Ημερίδας) για τα Α.Τ.Υ., σε συνεργασία με ΙFΑ- FNMF, ΕΣΔΥ και ADFE για τα «ΑΤΥ και Βαλκάνια και το Μουτουαλιστικό Κίνημα στην Ευρώπη» στο Γαλλικό Ινστιτούτο (IFA), καθώς και έρευνα για διοργάνωση συνεργασίας με Βαλκανικές χώρες.
 5. Εκδοση πρακτικών συνεδρίου Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.- Ο.Α.Τ.Υ.Ε.
 6. Συνεργασία με Α.Γ.Σ.Ε.Ε.
 7. Συνεργασία της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. με τους Ελληνες Ευρωβουλευτές για την επίτευξη των στόχων αναφορικά με τα θέματα που τους υποβάλλαμε με υπόμνημα και κατετέθησαν ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο.
 8. Συνεργασία με το Νοσοκομείο Montsouris στο Παρίσι, για την εκπαίδευση στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων.
 9. Συνεργασία με νομικούς – διευκρίνιση / μελέτη νομικού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού των Α.Τ.Υ. Ελλάδας – Ευρώπης – προοπτικές.
 10.  Πραγματοποίηση του 4ου Ελληνογαλλικού Σεμιναρίου (Γαλλική εβδομάδα) για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μετά από πρόταση της Γαλλικής Συνομοσπονδίας (FNMF).
 11. Δημιουργία νέου Πολυιατρείου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης.
 12. Ελληνοβελγικό σεμινάριο: πρόταση συνεργασίας από την Ομοσπονδία Σοσιαλιστικών Α.Τ.Υ. Βελγίου (UNMS).
 13. Δημιουργία βάσης στατιστικών στοιχείων των τεσσάρων Ταμείων της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων, σε επίπεδο Ομοσπονδίας.
 14. Επιμόρφωση εκλεγμένων και διοικητικών στελεχών.

 

Posted on 16-05-2007 by Secretariat

<< Previous 1 Next >>