›› ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2009

Το σημαντικό έργο της Ομοσπονδίας τα 10 προηγούμενα χρόνια και η μεγάλη διεθνής αναγνώριση και επιτυχία της με την επανεκλογή του Αντιπροέδρου, Γ. Καρπέτα, στην Αντιπροεδρία της ΑΙΜ μας αναγκάζουν να δώσουμε νέα ώθηση και αναβάθμιση στις δραστηριότητές μας. Ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. διευρύνει τις δυνατότητες, αλλά και προτρέπει στην απαίτηση νέων μέσων.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. πρέπει να έχει ένα νέο, καινοτόμο και προωθημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο ύψος των περιστάσεων και της εκτίμησης που της έδειξαν οι εταίροι της ΑΙΜ.

Η εξαιρετική επιτυχία του Διεθνούς Συνεδρίου για τις «Κακές Πρακτικές στον Τομέα της Υγείας» που ήταν αποτέλεσμα συλλογικής κινητοποίησης των δυνατοτήτων της Ομοσπονδίας και των διεθνών και ευρωπαϊκών δικτύων με τα οποία συνεργάζεται, αποδεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε σπουδαία αποτελέσματα, όταν έχουμε υψηλούς στόχους και σωστή μεθόδευση, εντός κι εκτός Ελλάδας.

Προσβλέποντας στη βελτίωση των λειτουργιών της Ομοσπονδίας και την ευρύτερη ανάπτυξη των προβλεπομένων από το Καταστατικό της, αλλά και ιδίως την αναβάθμιση ποιοτικά και ποσοτικά της επικοινωνίας προς τους ασφαλισμένους, την κυβέρνηση και τους πολιτικούς φορείς, παραθέτουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες για το 2009, με πνεύμα δημιουργικό και καινοτόμο:

 

 1. Συνεργασία με το Ταμείο Υγείας Τραπεζοϋπαλλήλων Κύπρου (ΤΥ-ΕΤΥΚ) και την ΑΙΜ για την ανάπτυξη δράσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου.
 2. Επιμόρφωση εκλεγμένων και διοικητικών στελεχών των Ταμείων της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. σε ασφαλιστικά θέματα.
 3. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις δράσεις της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στην Ελλάδα και την Ευρώπη και βελτίωση της πληροφόρησης προς τους ασφαλισμένους των Ταμείων με ενημερωτικά έντυπα.
 4. Προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις : Πειραματικό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση α) ασθενών χρονίων παθήσεων, β) συνταξιούχων (βλ. 23η Γενική Συνέλευση ΑΙΜ, Δρέσδη).
 5. Ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών με μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις και θεσμούς του χώρου της υγείας (ιδρύματα, π.χ. Δοξιάδη, οργανώσεις ασθενών και ΑΜΕΑ), με στόχο την κοινή δράση (βλ. και Ημερίδα Ι.Στ. Παπαδόπουλου για την «Πρωτογενή Πρόληψη» σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Εταιρεία Προληπτικής Ιατρικής).
 6. Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων των τεσσάρων Ταμείων της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. για τη δημιουργία βάσης δεδομένων σε επίπεδο Ομοσπονδίας.
 7. Συνεργασία με FNMF σχετικά με το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
 8. ¸κδοση Περιοδικού με τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
 9. Διερεύνηση δυνατοτήτων, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, με τα γειτονικά Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία) με πιθανή χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και πρόταση από την Βελγική Ομοσπονδία Σοσιαλιστικών Α.Τ.Υ. Βελγίου (UNMS) για ελληνοβελγική συνεργία.
 10. Εγγραφή στην Διεθνή ¸νωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ISSA).
 11. Καμπάνια ενάντια στην πολυφαρμακία σε συνεργασία με την Ομοσπονδία των Συνταξιούχων (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.).
 12. Συνεργασία της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. με τους ¸λληνες Ευρωβουλευτές για την επίτευξη των στόχων της ΑΙΜ : Καταστατικό, Φάρμακα (εναντίωση στην απελευθέρωση της διαφήμισης των φαρμάκων στα ΜΜΕ).
 13. Κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. των Ταμείων-μελών της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. με θέμα τα «Φάρμακα».
 14. Αξιοποίηση των δράσεων συνεργασίας που προτείνει το Νοσοκομείο Montsouris (όπως ιατρικοί τομείς, επιμόρφωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τηλεματική-τηλεϊατρική, νοσοκομειακή οργάνωση – διαχείριση και διοίκηση, προμήθεια ιατρικού υλικού. Ψυχιατρική & πρόληψη εφήβων, Βοήθεια στο Σπίτι, επιστημονική υποστήριξη Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον»).
 15.  Μελέτη νομικού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού των Α.Τ.Υ. Ελλάδας – Ευρώπης, σε συνεργασία με ειδικούς Νομικούς και προοπτικές.
 16. Μετάφραση και έκδοση της μελέτης για τα Α.Τ.Υ. και τα Εθνικά Συστήματα Ασφάλισης Υγείας 13 χωρών-μελών της ΑΙΜ (συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα), που παρουσιάσθηκε από την Ο.Α.Τ.Υ.Ε και τα άλλα κράτη-μέλη της ΑΙΜ στην 23η Γεν. Συνέλευση της ΑΙΜ στη Δρέσδη.
 17. Δημιουργία Ομοσπονδιακού Δικτύου (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.) Αλληλεγγύης και Πρόνοιας (Περίθαλψη, Βοήθεια στο Σπίτι, Εκστρατεία Εθελοντικής Αιμοδοσίας, Προώθηση Εθελοντισμού κ.ά δράσεις).
 18.  Διερεύνηση δημιουργίας Ομοσπονδιακού Οδοντιατρείου και Καταστήματος Οπτικών.

 

Για την Ο.Α.Τ.Υ.Ε.,

Α. Μαυρόπουλος, Γεν. Δ/ντής

Α. Κράους, Δ/ντής Διεθνών Σχέσεων

Γ. Σταυρουλάκης, Δ/ντής Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών

Posted on 18-05-2009 by Secretariat
›› Πρόγραμμα Δράσης 2008

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 10 χρόνων από την ίδρυσή της, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προτίθεται να δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης που έχει ήδη εγκριθεί, προβλέποντας παράλληλα κάποιες επιπλέον ενέργειες, λόγω και της επικαιρότητας του ασφαλιστικού.

 

Επικοινωνιακή

δραστηριοποίηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα – Πάτρα – Θεσσαλονίκη

 

 

 

 

 

 

 • Παρέμβαση/επιστολή προέδρου ή ανακοίνωση / επίκαιρο υπόμνημα προς:

ü     Συνδικαλιστική ηγεσία και άλλα ταμεία

ü      Εργοδότες             

ü      Ευρωβουλευτές

ü      Βουλευτές

ü      Πολιτικά κόμματα

ü      Κυβέρνηση

ü      Ασφαλισμένους

 

 • Εκδηλώσεις και
 • Ημερίδα ή Συνέδριο (βλ. πρόγραμμα δράσης ΟΑΤΥΕ)

ü      Συνέδριο ΤΥΠΕΤ

ü      Ημερίδα για κακές πρακτικές στην περίθαλψη (πρόταση Αντιπροέδρου ΑΙΜ, Γ.Καρπέτα, στο Προεδρείο της ΑΙΜ)

 

 • Εκδόσεις – φυλλάδια:

ü     Φυλλάδιο ΑΙΜ- Σύμφωνο Γενεύης

ü      Συνέδριο ΟΣΤΟΕ – ΟΑΤΥΕ

ü      ΑΤΥ στην Ευρώπη

ü     Καταστατικό ΑΙΜ Ευρώπης

 

  

 • Εκδηλώσεις στην Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα για αιμοδοσία (μεγάλη προτεραιότητα)

 

 

                  

 

Posted on 06-05-2008 by Secretariat
›› Πρόγραμμα Δράσης 2007

Η μεγάλη διεθνής αναγνώριση και επιτυχία της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. με την εκλογή του Προέδρου της στην Αντιπροεδρία της ΑΙΜ, μας αναγκάζει να δώσουμε νέα ώθηση και αναβάθμιση στις δραστηριότητές μας.

 

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. πρέπει να έχει ένα προωθημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, στο ύψος της εκτίμησης που της έδειξαν οι ξένοι εταίροι της ΑΙΜ και των προκλήσεων του ασφαλιστικού υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

 

Ηδη, η διπλή επίσκεψη στο Ευρωκοινοβούλιο κατέληξε στην μεγάλη επιτυχία της κατάθεσης επερώτησης στην Ε.Ε. από τους Βουλευτές, κ.κ. Τρακατέλη και Βαρβιτσιώτη, για τα οικονομικά των Α.Τ.Υ. και τις τιμές φαρμάκων και ιατρικών προϊόντων.

 

Αυτή η εξαιρετική επιτυχία που είναι αποτέλεσμα ομαδικής κινητοποίησης μας δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε σπουδαία αποτελέσματα, όταν έχουμε υψηλούς στόχους και σωστή μεθόδευση, εντός κι εκτός Ελλάδος.

 

Προσβλέποντας στη βελτίωση των λειτουργιών της Ομοσπονδίας και ιδίως την αναβάθμιση ποιοτικά και ποσοτικά της επικοινωνίας προς τους ασφαλισμένους, την κυβέρνηση και τους πολιτικούς φορείς, παραθέτουμε τις ακόλουθες δραστηριότητες για το 2007, με πνεύμα καινοτόμο και δημιουργικό:

 

 1. Εκστρατεία ενημέρωσης και βελτίωση της επικοινωνίας προς τους ασφαλισμένους, με ενημερωτικό έντυπο.
 2. 8η Ιατρική Ημερίδα, με τη συνεργασία του επιστημονικού συμβούλου της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., Καθ. Ι. Στ. Παπαδόπουλου. Ενδεχόμενη συνεργασία με την ‘ΤΙΤΑΝ Α.Ε.’ για Ημερίδα με θέμα «Πρωτογενής Πρόληψη».
 3. Εκδοση Περιοδικού με τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.
 4. Διοργάνωση Συνεδρίου (ή Ημερίδας) για τα Α.Τ.Υ., σε συνεργασία με ΙFΑ- FNMF, ΕΣΔΥ και ADFE για τα «ΑΤΥ και Βαλκάνια και το Μουτουαλιστικό Κίνημα στην Ευρώπη» στο Γαλλικό Ινστιτούτο (IFA), καθώς και έρευνα για διοργάνωση συνεργασίας με Βαλκανικές χώρες.
 5. Εκδοση πρακτικών συνεδρίου Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.- Ο.Α.Τ.Υ.Ε.
 6. Συνεργασία με Α.Γ.Σ.Ε.Ε.
 7. Συνεργασία της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. με τους Ελληνες Ευρωβουλευτές για την επίτευξη των στόχων αναφορικά με τα θέματα που τους υποβάλλαμε με υπόμνημα και κατετέθησαν ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο.
 8. Συνεργασία με το Νοσοκομείο Montsouris στο Παρίσι, για την εκπαίδευση στελεχών διαφόρων ειδικοτήτων.
 9. Συνεργασία με νομικούς – διευκρίνιση / μελέτη νομικού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού των Α.Τ.Υ. Ελλάδας – Ευρώπης – προοπτικές.
 10.  Πραγματοποίηση του 4ου Ελληνογαλλικού Σεμιναρίου (Γαλλική εβδομάδα) για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μετά από πρόταση της Γαλλικής Συνομοσπονδίας (FNMF).
 11. Δημιουργία νέου Πολυιατρείου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης.
 12. Ελληνοβελγικό σεμινάριο: πρόταση συνεργασίας από την Ομοσπονδία Σοσιαλιστικών Α.Τ.Υ. Βελγίου (UNMS).
 13. Δημιουργία βάσης στατιστικών στοιχείων των τεσσάρων Ταμείων της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων, σε επίπεδο Ομοσπονδίας.
 14. Επιμόρφωση εκλεγμένων και διοικητικών στελεχών.

 

Posted on 16-05-2007 by Secretariat