›› Η AIM χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη Βελτίωση των Προϊόντων Τροφίμων

Η ΑΙΜ, η Διεθνής Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Μη-Κερδοσκοπικών Ασφαλιστικών Ταμείων Υγείας, χαιρετίζει τα Συμπεράσματα του Ευρωπαικού Συμβουλίου σχετικά με τη Βελτίωση των
Προϊόντων Τροφίμων, που δημοσιεύθηκαν στις 17 Ιουνίου 2016.                      

Το να καταστούν οι υγιεινότερες επιλογές καλύτερα διαθέσιμες, θα αποτελέσει το κλειδί στον αγώνα για πιο υγιείς πληθυσμούς αλλά και βιώσιμα συστήματα υγείας.

 

Η AIM συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι: «η υγιεινή επιλογή θα έπρεπε να είναι και η ευκολότερη».

Αυτή τη στιγμή, οι υγιεινές επιλογές είναι συνήθως απλησίαστες για την ασθενέστερη κοινωνικο-οικονομικά μερίδα του πληθυσμού.
Το να γίνουν ευρέως διαθέσιμα τα υγιεινά και βελτιωμένα προϊόντα, μπορεί να βοηθήσει  

στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία,

επιτρέποντας στις ευάλωτες ομάδες να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής.

 

Από την άλλη, η μείωση στο αλάτι, τα κορεσμένα λιπαρά και την πρόσθετη ζάχαρη θα μπορούσε να έχει ουσιώδη οφέλη για το σύνολο του πληθυσμού.

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση, τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και οι διαταραχές που έχουν να κάνουν με την ινσουλίνη, οδηγώντας σε υψηλότερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο και πολλές μορφές καρκίνου, αποτελούν κάποιες μόνο από τις πιθανές συνέπειες μιας φτωχής διατροφής.  

Αναγνωρίζοντας την αρμοδιότητα των ίδιων των Κρατών-Μελών στα περισσότερα θέματα που αφορούν στην υγεία, η AIM καλεί παράλληλα, τόσο την Κομισιόν, όσο και άλλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. να αναλάβουν δράση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένης της διασυνοριακής φύσης του εμπορίου τροφίμων.

Σύμφωνα και με την πρόσφατα δημοσιευμένη Διατύπωση Θέσης της ΑΙΜ, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου οδηγούνται, κατά την άποψή μας, προς τη σωστή κατεύθυνση. Σαν επόμενο βήμα, η AIM προτρέπει τα Κράτη-Μέλη να αναπτύξουν ή να αναμορφώσουν τα εθνικά τους σχέδια για βελτιώσεις στα προϊόντα, πρόταση που αναδείχθηκε και από τα συμπεράσματα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει από την πλευρά της να εξασφαλίσει αποτελεσματικά σημεία αναφοράς για τη μείωση του αλατιού και των κορεσμένων λιπαρών,

γεγονός που θα ενισχύσει την ποιότητα των Ευρωπαϊκών τροφίμων και, κατά συνέπεια, θα βελτιώσει την υγεία των πολιτών. 

 

  

                                                                 20 Ιουνίου 2016 

 


Η Διεθνής Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ) είναι η οργάνωση-ομπρέλα Ασφαλιστικών και Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ευρώπη και τον κόσμο. Δια των 63 μελών της από 28 χώρες, προσφέρει κάλυψη υγείας σε 230 εκ. πολίτες στον κόσμο και 160 εκ. στην Ευρώπη, μέσω υποχρεωτικής ή συμπληρωματικής ασφάλισης και διοίκησης της υγείας, αλλά και κοινωνικών υποδομών. Η ΑΙΜ αγωνίζεται για την υπεράσπιση της πρόσβασης στη φροντίδα υγείας για το σύνολο της ασφάλισης που βασίζεται στην αλληλεγγύη και τον μη κερδοσκοπικό προσανατολισμό. Αποστολή της είναι να παράσχει στα μέλη της μία πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας αναφορικά με τα κοινά ζητήματα και να παρουσιάσει τα ενδιαφέροντα και τις αξίες τους προς τους Ευρωπαικούς και διεθνείς θεσμικούς φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.aim-mutual.org  

Υπ.επικοινωνίας: Jessica Carreno Louro - jessica.carreno@aim-mutual.org


Το πλήρες κείμενο του Ευρωπαικού Συμβουλίου στα ελληνικά: http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244642807_el.pdf 


ρπ
Posted on 14-07-2016 by Secretariat
›› 33η Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΙΜ στην Κροατία

Συμμετοχή στις Διεθνείς Εργασίες της

33ης  Εκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  της  ΑΙΜ

        12-14 Νοεμβρίου 2014, Ντουμπρόβνικ

Στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία και σημαντική προσέλευση οι εργασίες της 33ης Eκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Eνωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ) τον περασμένο Νοέμβρη. Τα θεσμικά όργανα της Διοίκησης και της Γενικής Συνέλευσης, τα σώματα των γεωγραφικών περιφερειών και η Επιτροπές της ΑΙΜ, έδωσαν, για ακόμη μία φορά, την ευκαιρία στα μέλη να λάβουν σημαντική πληροφόρηση για την υγεία και τα Α.Τ.Υ. σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και να προχωρήσουν σε αποφάσεις: 

        Τακτική Γενική Συνέλευση και συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

Κεντρικό θέμα των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης ήταν το Πρόγραμμα Δράσης για την τριετία 2014-2017, το οποίο παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΑΙΜ, κ. Christian Zahn. Το Πρόγραμμα, που εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη, ιεραρχεί τις προτεραιότητες της Eνωσης, ενώ περιλαμβάνει κεφάλαια επί των πρωτοβουλιών των επιμέρους Ομάδων Εργασίας και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των περιφερειών, επ¢ ωφελεία όλων.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η σπουδαιότητα ανάπτυξης του δυναμικού των μελών, μέσω εφαρμογής μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για την προσέλκυση νέων υποψηφίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε πλάνο, το οποίο προβλέπει διαδικασία προσέλκυσης σε τρία διαδοχικά στάδια. Μετά την αναγνώριση δυνητικών μελών και την ενδεχόμενη διαπροσωπική επαφή σε διεθνείς συνεδριάσεις, θα δίνεται, σύμφωνα με το σχέδιο, η δυνατότητα σε όλους τους υποψηφίους  συμμετοχής στις δράσεις της ΑΙΜ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους παρισταμένους πρόσφερε, επίσης, η πληροφόρηση Ακαδημαϊκού από το Βερολίνο, ο οποίος παρουσίασε το υφιστάμενο νοσοκομειακό καθεστώς στη Γερμανία, ενώ, χωρίς να λάβει προσωπική θετική ή αρνητική θέση, περιέγραψε την πορεία και εξέλιξη των ΚΕΝ, από τις πρώιμες προσπάθειες των ΗΠΑ  στη δεκαετία του '70, έως τις εξελίξεις στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή κοινότητα. 

            Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Παρουσιάζοντας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, με κεντρικό τίτλο "Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις", ο Προεδρεύων της Ομάδας, κ. T. Hoppenbrouwers, έδωσε έμφαση στο πώς οι Αυτοδιαχειριζόμενοι Φορείς Ασφάλισης Υγείας μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή, παρέχοντας επιπλέον, από εκείνες του δημοσίου τομέα, υπηρεσίες, ειδικά σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Αναλύθηκαν, ακόμη, οι κανονισμοί της Κοινοτικής Οδηγίας "Φερεγγυότητα ΙΙ" (Solvency II), όπως εφαρμόζονται σε διάφορα Α.Τ.Υ. Η Οδηγία αποτελείται από 15 κατευθυντήριες γραμμές, ενώ εισάγει 3 πυλώνες: α. εναρμονισμένη αποτίμηση και κεφαλαιακές απαιτήσεις βάσει κινδύνου, β. εναρμονισμένες απαιτήσεις διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνου και γ. εναρμονισμένη εποπτική αναφορά και δημοσιοποίηση, η οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς επιφέρει μεγάλες δαπάνες.

Αντικείμενο συζήτησης ήταν και το θέμα της συμμετοχής των ασθενών. Ομιλητές από την Ολλανδία, την Κροατία και τη Σλοβενία παρουσίασαν τα ισχύοντα στις χώρες τους, συγκλίνοντας σε κοινά συμπεράσματα, όπως ότι οι ασθενείς απαιτούν πολλά, πως είναι πολλές οι χώρες με μεγάλες λίστες αναμονής και ότι τα ποσοστά των χρόνιων παθήσεων αυξάνουν. Ως λύσεις, προτείνονται η εστίαση στην πρόληψη, η παροχή μεγαλύτερης πληροφόρησης και διαφάνειας προς τον ασθενή και η βελτίωση των συστημάτων υγείας. 

            Ομάδα Εργασίας για την Προαγωγή της Υγείας και την Πρόληψη Ασθενειών

Με επίκεντρο την Ψυχική Υγεία, η διαδραστική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με το κοινό, κατέδειξε το θέμα ως ιδιαίτερα επίκαιρο και άκρως σημαντικό για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Ο Προεδρεύων της Ομάδας, κ. L. Blum, υπογράμμισε το ρόλο των Α.Τ.Υ. στην πρόληψη σοβαρών ασθενειών, όπως οι καρδιαγγειακές και οι ψυχικές παθήσεις και ο καρκίνος.

Εν συνεχεία, το κοινό κλήθηκε να συμμετάσχει στην καμπάνια "Το υγιές εργασιακό περιβάλλον διαχειρίζεται το στρες", πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.  

Επισημάνθηκε η μεγάλη επίδραση των ψυχικών προβλημάτων στην παγκόσμια οικονομία και η αναγκαιότητα για δραστικές αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισής τους. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί ο στιγματισμός, καθώς οι διαταραχές αυτές αποτελούν, όχι μόνο πραγματικότητα για όλους μας αλλά και ασθένεια με εφικτή τη θεραπεία.

Προσδιορίσθηκε, ακόμη, η έννοια της ηλεκτρονικής Ψυχικής Υγείας, με παραδείγματα που εφαρμόζονται ήδη σε περιπτώσεις εργαζομένων με συμπτώματα κατάθλιψης εξαιτίας του στρες και διαταραχές στον ύπνο.  

Συνεδρίαση περιφέρειας Λατινικής Αμερικής

Η Αντιπρόεδρος, κα E. Torrenegra, παρουσίασε τους στόχους-κλειδιά της περιφέρειας: ανάπτυξη – παρακολούθηση - επικοινωνία – στρατηγική οργάνωση και χρηματοδότηση, που θα αποτελέσουν το επίκεντρο των προτεραιοτήτων της για τα επόμενα χρόνια. Από τα επιτεύγματα που έχει να επιδείξει η περιφέρεια είναι η δυνατότητα συμμετοχής όλων των μελών στα προγράμματα δράσης των Ευρωπαϊκών ομάδων εργασίας, καθώς και η έναρξη προγράμματος συνεργασίας με το Δίκτυο για την Εκπαίδευση και την Αλληλεγγύη. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν στην υγεία και την κοινωνική προστασία στη Λατινική Αμερική.     

            Συνεδρίαση περιφέρειας Αφρικής – Μέσης Ανατολής

Παρουσιάσθηκαν οι στόχοι της περιφέρειας για τη νέα τριετία, με απώτερο τα μέλη της ΑΙΜ να έρθουν πιο κοντά, μέσω μιας ευρύτερης συνεργασίας για θέματα όπως η πρόσβαση στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας και η κοινωνική προστασία. Ο Αντιπρόεδρος, κ. Alaoui, παρουσίασε το πρόγραμμα δράσης, το οποίο θα επιχειρήσει να βελτιώσει το πεδίο των επαφών και την επικοινωνιακή στρατηγική της περιφέρειας, να προωθήσει την ανάπτυξη των μουτουαλιστικών οργανώσεων και να ενισχύσει την υγεία και την ευημερία των ασφαλισμένων.  

Στο πλαίσιο των εργασιών του Ντουμπρόβνικ, επικυρώθηκε, τέλος, ο διορισμός του νέου Εκτελεστικού Διευθυντή της ΑΙΜ, του Ολλανδού Menno Aarnout, ενώ ανακοινώθηκε πως η επόμενη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 22-24 Ιουνίου 2015 στις Βρυξέλλες.

Εκ μέρους  της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και των Ταμείων-μελών της, στις εργασίες μετείχαν οι κ.κ. Γεώργιος Καρπέτας, Πρόεδρος Δ.Σ. Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε./ Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και Σπυρίδων Μανιάτης, Μέλος Δ.Σ. Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε./Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

                                                                                                          ρπ

Posted on 12-01-2015 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 Next >>