›› Ιστορικό Ιδρυσης

Η ίδρυση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. αποτελεί την πρώτη οργανωτική σύνδεση Ταμείων Υγείας και την πρώτη Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα. Είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα Ταμεία – μέλη του οποίου, αριθμούν 110.000 ασφαλισμένους και 1.000 εργαζόμενους. Η διαδικασία ίδρυσής της ξεκινά από το 1ο Διεθνές Συνέδριο Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα, το οποίο διοργανώνεται με την ευκαιρία των 65 χρόνων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. το 1995 στην Αθήνα, με την οικονομική και επιστημονική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την ίδια χρονιά, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. γίνεται αντεπιστέλλον μέλος της Διεθνούς Eνωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (Α.Ι.Μ.), κατά την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Μάαστριχτ.

Το 1996 υπογράφεται Πρακτικό Iδρυσης Ομοσπονδίας Α.Τ.Υ. με τη συμμετοχή των Ταμείων Τ.Υ.Π.Ε.Τ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας), Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος), Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας) και το 1997,  σε πανηγυρική εκδήλωση, ανακοινώνεται επίσημα η ίδρυση της Ομοσπονδίας, με την παρουσία των Διοικητών των Τραπεζών των αντίστοιχων Ταμείων και του τότε Προέδρου της Α.Ι.Μ., κ. Geert Hamilton.

Το 1999 αποφασίζεται η ένταξη του 4ου μέλους στην Ομοσπονδία, του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., Ταμείου των Δημοσιογράφων (Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης), το οποίο και έκτοτε συμμετέχει και επίσημα στο Δ.Σ. της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Τα 4 Ταμεία λειτουργούν με βάση το Αυτοδιαχειριζόμενο πρότυπο, όπου τα μέλη τους σε τακτά χρονικά διαστήματα εκλέγουν τη Διοίκηση, η οποία διαχειρίζεται τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους των Ταμείων. Παρέχουν στα μέλη τους υπηρεσίες περίθαλψης υγείας, πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Διαθέτουν δε, πολύχρονη πείρα στον Τομέα της Προληπτικής Ιατρικής. Δεν λαμβάνουν κοινωνικούς πόρους από το Κράτος, είναι μη-Κερδοσκοπικά, Αυτοδιοικούμενα και έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά τους την Αλληλοβοήθεια και την Αλληλεγγύη.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα από τη δυναμική των διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων και σεμιναρίων, όπως και την ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ των ταμείων μελών της πριν την ίδρυσή της, έχει παραλάβει, αλλά και αναπτύξει σημαντικό δίκτυο σχέσεων με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή ταμεία υγείας του χώρου της.  Ως εκ τούτου, διοργανώνει σε ετήσια βάση πολύ επιτυχημένες ιατρικές ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια (συνεργασία με τη Γαλλική Συνομοσπονδία Α.Τ.Υ., FNMF). Ορόσημο στην πορεία της υπήρξε η διοργάνωση 2 μεγάλων διεθνών συνεδρίων της ΑΙΜ στην Αθήνα (1998, 2003), με συμμετοχή μεγάλων διεθνών φορέων και σημαντική απήχηση σε τοπικό επίπεδο. Τόσο τα συνέδρια, όσο και τα σεμινάρια λειτουργούν επιμορφωτικά προς τα στελέχη και τους εκλεγμένους των ταμείων - μελών της.

Eχει υπογράψει συμβάσεις με μεγάλα ιδιωτικά Νοσηλευτικά Κέντρα, Διαγνωστικά Εργαστήρια και ιδιώτες ιατρούς σε Αθήνα και περιφέρεια και έχει επιτύχει σημαντικές μειώσεις για το Κόστος των Νοσηλίων, όπως επίσης και με το Πρότυπο Γαλλικό Μουτουαλιστικό Νοσηλευτικό ίδρυμα , “Montsouris”.

Eχει ιδρύσει Πολυιατρείο στην πόλη της Πάτρας (2002), (μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων των Ταμείων Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. και Τ.Υ.Π.Ε.Τ) με τις ιατρικές ειδικότητες : Δερματολόγου, Καρδιολόγου, Οδοντιάτρου, Ορθοδοντικού, Ορθοπεδικού, Οφθαλμιάτρου, Παθολόγου και ΩΡΛ και η προσέλευση και προτίμηση των ασφαλισμένων μέχρι σήμερα είναι περισσότερο από ικανοποιητική.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. αντιπροσωπεύει το τρίτο πρότυπο διαχείρισης υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα μετά τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Αποσκοπεί κυρίως: στην ορθολογική αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής σε κέντρο και περιφέρεια για την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και πρόνοιας, όπως και τη δημιουργία νέων δομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών της. Στη θέσπιση κοινής τιμολογιακής πολιτικής, τη σύναψη κοινών συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών υγείας από Δημόσιο ή ιδιώτες και την ανάπτυξη σχέσεων Αλληλεγγύης μεταξύ των ασφαλισμένων. Επίσης, έχει στόχο την ενεργό ανάπτυξη διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων που διασφαλίζουν την πρωτοπόρα κοινωνική ευρωπαϊκή αντίληψη και δράση της στον ασφαλιστικό τομέα. Στην αντίληψη της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., οι πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και  οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης, ως τρόπος ζωής, αποτελούν τη βάση της υγείας και της πρόληψης, που αποτελεί προτεραιότητα για την Ομοσπονδία.

Posted on 27-03-2007 by Secretariat

<< Previous 1 Next >>