›› ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Α.Τ.Υ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2007

ΔΑΠΑΝΕΣ     ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   38.000,00 47.000,00
ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ   .- 80.000,00
ΕΝΟΙΚΙΟ      4.000,00 11.000,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   2.000,00 6.000,00
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 15.000,00 .-
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ   6.000,00 .-
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 20.000,00 .-
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΓΡΑΦ. ΥΛΗ ΚΛΠ   5.000,00 1.000,00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ   .- 3.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΠ   .- 9.000,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ   5.000,00 3.000,00
   
ΣΥΝΟΛΟ     95.000,00 160.000,00
ΔΔ
Ο Πρόεδρος,   Ο Ταμίας,   Ο Οικον.Δ/ντής,   Ο Λογιστής
Θ.Αβράμης      Ν.Κιάος    Γ.Σταυρουλάκης    Χ.Παπαφωτίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο.Α.Τ.Υ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2006

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΡΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 36.000,00  36.000,00 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ .- 80.000,00 
ΕΝΟΙΚΙΟ 3.800,00  11.000,00 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.500,00  5.500,00 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 15.500,00  .-
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 5.000,00  .-
ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 20.000,00  .-
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΓΡΑΦ. ΥΛΗ -Κ.Λ.Π. 5.000,00  1.500,00 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ .- 3.000,00 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ.Λ.Π. 5.000,00  10.500,00 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 4.000,00  500,00 
   
ΣΥΝΟΛΟ € 96.800,00 € 148.000,00
Ο Πρόεδρος,   Ο Ταμίας,   Ο Οικον.Δ/ντής,   Ο Λογιστής,
Γ. Καρπέτας    Ν.Κιάος     Γ.Σταυρουλάκης     Χ.Παπαφωτίου

Posted on 05-06-2007 by Secretariat
›› ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Ο.Α.Τ.Υ.Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  1/1 - 31/12/2006
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  34.280,61 ΤΑΜΕΙΟ 31/12/2005 27.628,41
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ-ΕΛΤΑ ΚΛΠ) 1.681,87 ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ ΕΤΕ040/48300166 2.379,36 30.007,77
ΣΥΝΕΔΡ.ΕΚΔΗΛ.ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 12.630,85
ΣΥΝΕΔΡ.ΕΚΔΗΛ.ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 17.477,05
ΓΡΑΦ. ΥΛΗ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 4.967,81 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ( ΑΙΜ- FORTHNET ) ΚΛΠ 5.802,93 ΕΔΟΕΑΠ 10.000,00 10.000,00
ΕΝΟΙΚΙΟ (01/01-31/12/2006) 3.709,68 ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2006
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 0,00 ΤΥΠΕΤ 25.000,00
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 3.489,11 84.039,91 ΕΔΟΕΑΠ 25.000,00
ΑΤΠΣΥΤΕ 25.000,00
ΤΥΠΑΤΕ 25.000,00 100.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 43.213,97 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΠ 2.175,00 2.175,00
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ  79.901,09
ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ 8.574,27 ΕΙΣΦ.ΣΥΜ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΠ-ΕΛΤΑ ΚΛΠ) 5.884,76 ΑΤΠΣΥΤΕ-ΣΥΜ. ΕΝΑΝΤΙ ΔΑΠ. ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ 24.000,00
ΓΡΑΦ. ΥΛΗ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 401,63 ΤΥΠΕΤ- ΣΥΜ. ΕΝΑΝΤΙ ΔΑΠ. ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ 83.000,00
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 2.768,77 ΤΥΠΑΤΕ-ΣΥΜ. ΕΝΑΝΤΙ ΔΑΠ. ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ 41.402,80 148.402,80
ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ  481,27
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 309,00
ΕΝΟΙΚΙΟ (01/01-31/12/2006) 10.455,72
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ  73,00 152.063,48
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 236.103,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 290.585,57
ΤΑΜΕΙΟ 52.102,82
ΛΟΓ.ΟΨΕΩΣ 2.379,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 290.585,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 290.585,57
Ο Πρόεδρος, Ο Ταμίας, Ο Οικον. Δ/ντής, Ο Λογιστής,
Γ. Καρπέτας Ν. Κιάος Γ. Σταυρουλάκης Χ. Παπαφωτίου

Posted on 05-06-2007 by Secretariat

<< Previous 1 2 Next >>