›› ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΜ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ Α.Τ.Υ. ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΜ

(ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

 

 Βρυξέλλες, 1η Οκτωβρίου 2012.

 

‘Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας έχουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την οικονομική κρίση’ δηλώνουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Τα συμπεράσματα ενός σημαντικού Συνεδρίου για τα Ευρωπαϊκά Αυτοδιαχειριζόμενα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία Υγείας χαιρετίσθηκαν θετικά από τη Διεθνή Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ / Association Internationale de la Mutualite).

 

Το Συνέδριο, με τίτλο «Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας (Α.Τ.Υ.) προσθέτουν αξία στην Ευρώπη», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Luigi Berlinguer (Ευρωβουλευτή και Α’ Αντιπροέδρου της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων), σε συνεργασία με την AIM και την AMICE, έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Η παρουσίαση των θέσεων του κ. Berlinguer προς τα παρόντα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου ήταν ξεκάθαρη – πως, δηλαδή, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση το 2012 είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη του 2006 και επομένως αντίστοιχα και οι εκκλήσεις για συναίνεση μεταξύ αγοράς και  Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Πράγματι, εκτός των διαφόρων πεδίων δραστηριοτήτων, τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας της Ευρώπης έχουν έναν ισχυρό κοινωνικό ρόλο. Το γεγονός τονίσθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μέσω επιμέρους μελετών περίπτωσης, από τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Σλοβενία.

 

Η μεγάλη ποικιλομορφία των Α.Τ.Υ. στην Ευρώπη αποτελεί πλούτο που πρέπει να προασπίσουμε – αυτό απεικονίσθηκε καθαρά μέσα από παραδείγματα χωρών όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Σουηδία. Πέρα από την πολυμορφία στις αγορές, τα Α.Τ.Υ. μοιράζονται τις ίδιες αξίες: την Αλληλεγγύη, την Αυτονομία και τη Δημοκρατία. Συνεπώς, οι φορείς αυτοί, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, μπορούν να συμβάλουν στην έξοδο από την κρίση και να διαδραματίσουν έναν ουσιώδη ρόλο στην ανανέωση μιας ανταγωνιστικής και κοινωνικής Ευρώπης, στο πλαίσιο του νέου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.  

 

Η AIM χαιρετίζει την πρωτοπόρα θέση των Ευρωβουλευτών αναφορικά με τα συμπεράσματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Ο ρόλος των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας τον 21ο αιώνα» (του 2011) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μελέτη σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των Α.Τ.Υ. στην Ευρώπη» (προσεχώς, εντός 2012), που παρουσιάσθηκαν από την Ολλανδική Εταιρεία Συμβούλων Πολιτικής και Ερευνών 'Panteia'.

 

H AIM αναμένει την επίσημη δημοσιοποίηση της μελέτης της Κομισιόν για τα Α.Τ.Υ., καθώς και την επικείμενη διαβούλευση σχετικά με τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής, όπως ανακοινώθηκαν από τον εκπρόσωπο του Γραφείου του κ. Antonio Tajani, Επιτρόπου για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα.

 

Η AIM επαναλαμβάνει τη σθεναρή της υπεράσπιση προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός «Ευρωπαϊκού Καταστατικού για τα Α.Τ.Υ.», προκειμένου η ποικιλομορφία να γίνει σεβαστή και να αξιοποιηθεί. Ενα Ευρωπαϊκό Καταστατικό θα μπορούσε να στηρίξει τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας που επιθυμούν να δράσουν από κοινού με συνεργασίες εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παραμένοντας παράλληλα αληθινά και συνεπή στο ήθος και τη διακυβέρνησή τους.  Το επιχειρηματικό πνεύμα, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη βρίσκονται στο επίκεντρο της αυτοδιαχείρισης και της αλληλοβοήθειας και μόνο με τη συνδρομή ενός Ευρωπαϊκού Καταστατικού θα μπορέσουν τα Α.Τ.Υ. να συνεργαστούν για να λειτουργήσουν πραγματικά σαν Αυτοδιαχειριζόμενα και όχι ως Ανώνυμες Εταιρείες. Και με ένα Ευρωπαϊκό Καταστατικό για τα Α.Τ.Υ.οι έννοιες της αυτοδιαχείρισης και της αλληλοβοήθειας  μπορούν να προωθηθούν και να αξιοποιηθούν σε χώρες όπου οι Αυτοδιαχειριζόμενοι Φορείς Ασφάλισης Υγείας  έχουν περιορισμένες δράσεις ή δεν υπάρχουν καθόλου. Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοήσει τη φωνή του ενός τρίτου του πληθυσμού της Ευρώπης που είναι μέλη Αυτοδιαχειριζόμενων Ασφαλιστικών Ταμείων Υγείας.

 

Contact

blandine.cassou-mounat@aim-mutual.org

+32 2 234 57 05

 

 

________________________

Σχετικά με την ΑΙΜ

Η Διεθνής Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (AIM) είναι μια ομάδα αυτόνομων φορέων ασφάλισης υγείας και κοινωνικής προστασίας, που λειτουργεί με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και του μη-κερδοσκοπικού προσανατολισμού. Σήμερα συγκεντρώνει ως μέλη 45 εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούν 26 χώρες. Στην Ευρώπη, παρέχουν κοινωνική κάλυψη ενάντια στην ασθένεια και άλλους κινδύνους σε περισσότερους από 160 εκ. πολίτες. Η ΑΙΜ προσπαθεί μέσω του δικτύου της να συμβάλει ενεργά στη διατήρηση και τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για όλους.

 

 

 

Μτφρ.: Ρ. Πιπέρη /Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

 

 

Posted on 04-10-2012 by Secretariat
›› ΕΚΔΟΣΗ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. "2012: ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ"

 

 

Posted on 01-10-2012 by Secretariat
›› ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Αθήνα, 7.08.2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ταμείο Υγείας της Α.Τ.Ε. δεν πρέπει να διαλυθεί

Eκκληση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προς τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και τους Αρμόδιους Υπουργούς

 

Η Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), μπροστά στις αιφνιδιαστικές και δραματικές εξελίξεις που αφορούν στο μέλλον του Ταμείου-μέλους της Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας), μετά και την πρόσφατη εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς, εκφράζει την ανησυχία  και την αποδοκιμασία της σχετικά με τη βεβιασμένη και άδικη απόφαση για το κλείσιμο του Ταμείου Υγείας.

Τα ελληνικά Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας, συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., ΝΠΙΔ, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργώντας με ίδιους πόρους και μη επιβαρύνοντας κατά κανέναν τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό, προσφέρουν επί σειρά δεκαετιών ποιοτική περίθαλψη υγείας και ασφαλιστική κάλυψη σε περισσότερους από 110.000 Ελληνες ασφαλισμένους, στηρίζουν και προάγουν την Κοινωνική Ασφάλιση και αποτελούν βασικό πυλώνα της Κοινωνικής Οικονομίας μέσω της υγιούς Αυτοδιαχείρισης και των αρχών της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας. 

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., ως πλήρες μέλος και κατέχοντας την Αντιπροεδρία της Διεθνούς Ενωσης Αυτοδιαχειριζομένων Ταμείων Υγείας – ΑΙΜ, φορέα που συγκεντρώνει 44 εθνικές ομοσπονδίες και ενώσεις αυτόνομων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας από 25 χώρες παγκοσμίως, παρέχοντας κάλυψη υγείας και άλλες υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας σε περισσότερους από 240 εκ. πολίτες σε όλο τον κόσμο, έχει συνεισφέρει σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της στις προσπάθειες διασφάλισης και προαγωγής των υπηρεσιών κάλυψης υγείας και κοινωνικής ευημερίας παγκοσμίως.  

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμπαρίσταται και στηρίζει τον αγώνα της Διοίκησης και των 25 χιλιάδων ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας και κάνει εκκληση προς τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς της χώρας και τη Διοίκηση της νέας Τράπεζας να επανεξετάσουν το θέμα της διατήρησης και επιβίωσης του Ταμείου, που αποτελεί υπόδειγμα Ασφαλιστικού Ταμείου Υγείας αλλά και έναν Τρίτο δρόμο που μπορεί με τη δυναμική του να συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας στην Ελλάδα και στην έξοδο από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Άλλωστε, αυτός ο θεσμός αποτελεί τη βάση της Ευρωπαϊκής Ασφάλισης στην Υγεία.

Το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες όλων των εργαζόμενων της Τράπεζας Πειραιώς για αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών υγείας και χωρίς μεταβολή του κόστους για την Τράπεζα.


Το Δ.Σ. της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Posted on 09-08-2012 by Secretariat
›› ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Αθήνα, 2/08/2012.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πολυιατρείο της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

(Αγ. Ανδρέου 123 & Πατρέως 6, Πάτρα – 4ος όροφος)

θα παραμείνει κλειστό

από τη Δευτέρα 13/08/2012 έως και την Παρασκευή 24/08/2012, λόγω της θερινής περιόδου.

 

Τα ιατρεία, το ιατρικό και το διοικητικό μας προσωπικό

θα είναι και πάλι στη διάθεσή σας από τη Δευτέρα 27/08/2012.

 

 

 

 

              Με εντολή του Δ.Σ.      

Από τη Γραμματεία της O.A.T.Y.E.

Posted on 02-08-2012 by Secretariat
›› ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. ΣΤΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΤΙΣ 10 IOΥΝΙΟΥ 2010

Συνάδελφοι,

σας κάνουμε γνωστό ότι στις 10 Ιουνίου 2010, για μία και μοναδική ημέρα, θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στο Πολυϊατρείο του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. στη Θεσσαλονίκη (Βασ. Ηρακλείου 26).

Η αιμοδοσία θα αρχίσει στις 08.30 π.μ. και θα τελειώσει στις 13.00 και θα πραγματοποιηθεί από το συνεργείο του Τμήματος Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ» της Θεσσαλονίκης.

¼πως όλοι ξέρετε, σκοπός της αιμοδοσίας είναι η άμβλυνση του οξύτατου προβλήματος της έλλειψης αίματος στη χώρα μας, αλλά παράλληλα και η κάλυψη των αναγκών των μελών του Ταμείου μας, καθώς και των παιδιών που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.

Συνάδελφοι, πιστεύουμε ότι όλοι θα στηρίξετε και αυτήν τη φορά την προσπάθειά μας αυτή, που θα συμβάλλει γενικά στην εξασφάλιση επάρκειας αίματος και θα βοηθήσει έμπρακτα τους τυχόν πάσχοντες συναδέλφους ασφαλισμένους μας και τα μέλη των οικογενειών τους.

Ελπίζουμε στη συμμετοχή όλων των συναδέλφων, καθώς και στη συμμετοχή των σπουδαστών ΤΕΙ και ΙΕΚ, των συγγενών και των φίλων σας.

Υπενθυμίζουμε ακόμη ότι οι εν ενεργεία υπάλληλοι που θα αιμοδοτήσουν, δικαιούνται 2 επιπλέον ημέρες άδειας πέραν της κανονικής.

Τέλος, ενημερώνουμε τους αιμοδότες ότι:

Ø      ¼ταν πρόκειται να αιμοδοτήσουν θα πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη φαρμάκων (ακόμη και ασπιρίνης) όπως και του αλκοόλ, μία τουλάχιστον ημέρα πριν από τη λήψη.

Ø      Οι συναδέλφισσες όταν βρίσκονται σε ημέρες κύκλου, σε περίοδο θηλασμού όπως και πιθανής εγκυμοσύνης, δεν μπορούν να αιμοδοτήσουν.

Αναγνωρίζοντας ότι η Αιμοδοσία αποτελεί Προσφορά Ζωής,

παρακαλούμε και τα Ταμεία της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. όπως συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή.

Η μονάδα του αίματος που θα δίδεται, θα καταχωρείται στην καρτέλα του αιμοδότη στο αντίστοιχο Ταμείο.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

                   

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ              ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

 

Posted on 26-05-2010 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>