›› ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεθνής Eνωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ)

στηρίζει την Τρίτη Ηλικία

 

Με το κλείσιμο του 2012 και στο πλαίσιο της επίσημης ανακήρυξής του ως ‘Ευρωπαϊκού Eτους για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών’, η Διεθνής Eνωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας - ΑΙΜ (Association Internationale de la Mutualite) στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξης στην υλοποίηση του παραπάνω στόχου.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποίησε στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Ανακαλύπτοντας από την αρχή την Ενεργό Γήρανση», η ΑΙΜ εξέδωσε ειδική Διακήρυξη, με την οποία κάνει σαφή τη δέσμευση των Αυτοδιαχειριζόμενων Φορέων Ασφάλισης Υγείας – μελών της ως προς το θέμα, με την ανάληψη σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην ανάδειξη της Πρόληψης και της Προαγωγής της Υγείας, προς την κατεύθυνση της Υγιούς Γήρανσης του πληθυσμού παγκοσμίως.

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., Ομοσπονδία των 4 ελληνικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας και Περίθαλψης: Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας), Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος), Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας), Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης) δημοσιοποιεί τη Διακήρυξη της ΑΙΜ για τη στήριξη της Τρίτης Ηλικίας.

 

‘ Υγιής γήρανση: εξαρτάται από τον καθένα ’

 

Με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού ¸τους 2012 για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών, η ΑΙΜ, η Διεθνής ¸νωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, δεσμεύτηκε με ποικίλους τρόπους για το θέμα της ενεργού γήρανσης. Μέσω της συμμετοχής της στην ‘Ηλικιακή Συμμαχία’ (age coalition) για το Ευρωπαϊκό ¸τος και της διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου για την ‘Υγιή Γήρανση’ στις 29 Νοεμβρίου 2012, το οποίο έληξε με την έγκριση Διακήρυξης για την Ενεργό Γήρανση, καθώς και την ανάληψη πολυάριθμων δράσεων από τα μέλη της ΑΙΜ σε εθνικό επίπεδο, φάνηκε καθαρά η δέσμευση των μελών της για το θέμα αυτό.

 

Πράγματι, η υγιής γήρανση αποτελεί προτεραιότητα για τις οργανώσεις-μέλη της ΑΙΜ. Τα Ασφαλιστικά και τα Αυτοδιαχειριζόμενα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία Υγείας διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην υγιή γήρανση και είναι αφοσιωμένα σε ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών προς όφελος των ασφαλισμένων τους στις επιμέρους χώρες, προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της Πρόληψης και της Προαγωγής της Υγείας.

 

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο να δοθεί έμφαση στην αποτελεσματικότητα της υγιούς γήρανσης, τα μέλη της ΑΙΜ επισημαίνουν τη σπουδαιότητα των παρακάτω: 

 

Υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερες επενδύσεις σε προγράμματα αποτελεσματικότητας του κόστους Πρόληψης

 

Λαμβάνοντας υπόψη πως, σε σύγκριση με το σύνολο του ΑΕΠ,  ποσοστό κάτω του  5% του συνόλου των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη αφιερώνεται στην Πρόληψη, η ΑΙΜ συνηγορεί στο να διατεθούν μεγαλύτερες επενδύσεις για προγράμματα αποτελεσματικότητας κόστους για την πρόληψη.

 

Η AIM πιστεύει, επίσης, πως είναι απαραίτητη η εξεύρεση νέων τρόπων οργάνωσης και παροχής των υπηρεσιών περίθαλψης υγείας, ιδιαίτερα της μακροχρόνιας, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να παραμείνουν ανεξάρτητοι και υγιείς για περισσότερο χρονικό διάστημα και να αναζητηθούν οι τρόποι εκείνοι που θα μπορούν να αποτρέψουν ή να καθυστερήσουν την ανάγκη για εύρεση πόρων εντατικής ιδρυματικής φροντίδας.

 

Η ευτυχία είναι ‘κλειδί’ για την υγιή γήρανση

 

Μεταξύ όλων των  καλών πρακτικών που αφορούν στην υγιή γήρανση, η κοινωνική δικτύωση και η φυσική δραστηριότητα φαίνεται πως προσφέρουν τα πιο θετικά αποτελέσματα. Συχνά σε συνδυασμό, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε βελτιωμένη σωματική υγεία και ανακούφιση από τη μοναξιά. Η ΑΙΜ τονίζει ότι η ευτυχία αποτελεί παράγοντα-κλειδί για την υγιή γήρανση. Είναι γεγονός ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η ευτυχία και η αναφερόμενη από τους ίδιους ευημερία μπορεί να επιδράσει σημαντικά στην πνευματική και σωματική τους υγεία.

 

Η συμπεριφορά υγείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και δεν αποτελεί ατομική επιλογή μόνο

 

¸ρευνες έδειξαν ότι οι περισσότερες ασθένειες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής είναι πολύ-παραγοντικές. ¸τσι, η ΑΙΜ θεωρεί πως, παρότι οι ίδιοι οι άνθρωποι ευθύνονται σε μεγάλο ποσοστό για  τη διατήρηση ή όχι της καλής τους υγείας, η συμπεριφορά υγείας καθορίζεται επίσης σημαντικά και από την εκπαίδευση, καθώς και διάφορους άλλους κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Άλλωστε, υπάρχει μία ακόμη υποχρέωση: για το Σύστημα Υγειονομικής Περίθαλψης, στο να αντιμετωπίζει τους ασθενείς και για την Κοινωνία, στο να φροντίζει τις αδύναμες κι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 

Η Κοινωνία είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος που θα στηρίζει τις υγιείς επιλογές

 

Συνεπακόλουθα, η ΑΙΜ δίνει έμφαση στο γεγονός ότι, προκειμένου να αυξηθούν τα Υγιή ¸τη Ζωής, απαιτούνται δράσεις σε ευρύτερους παράγοντες που θα καθορίσουν το περιβάλλον ενός ανθρώπου και όχι μόνο την υγεία του. Μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις στρατηγικές προαγωγής της υγείας που θα πρέπει να είναι διαφορετικές από εκείνες που αφορούν στην πρόσβαση στην περίθαλψη, όπως είναι η εκπαίδευση, η στέγαση, οι κοινωνικές ανισότητες και η προστασία του περιβάλλοντος.»

Posted on 11-01-2013 by Secretariat
›› ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Αθήνα, 29 /10/2012

 

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ 14/11/2012      

Δώσε 10 λεπτά από  το χρόνο σου.     

Αγαπητές/ οι συνάδελφοι,

Ο ΕΔΟΕΑΠ, στο πλαίσιο της κοινής δράσης με την ΟΑΤΥΕ, μέλος της οποίας αποτελεί και σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ΠΣΑΤ, οργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο κτίριο της οδού Σισίνη 18 και Ηριδανού, στον ­­­­1ο όροφο του Οργανισμού στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΟΥΣΣΟΥ,

την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012 και ώρες 10.00-14.00.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι χειρονομία ουσιαστικής γενναιοδωρίας, φροντίδας, κοινωνικής ευαισθησίας και αγάπης για το συνάνθρωπό μας. Δεν υπάρχει πολυτιμότερο δώρο ζωής. Είναι δώρο ζωής για αυτόν  που το δέχεται, αφού το αίμα ούτε παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται. Η συνεισφορά  των εθελοντών αιμοδοτών είναι πάνω απ´ όλα ενέργεια ζωής για τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας.

Η αιμοδοσία δε διαρκεί πολύ, παρά μόνο 8-10 λεπτά περίπου. Αποτελεί τη μοναδική πηγή από την οποία οι Υπηρεσίες συλλέγουν τις απαραίτητες φιάλες αίματος για να καλύψουν την αυξημένη ανάγκη. Από μία μονάδα αίματος παρασκευάζονται προϊόντα που μεταγγίζονται επιλεκτικά σε ασθενείς που δεν έχουν ανάγκη ολικού αίματος, αλλά κάποιων συστατικών. Κάθε αιμοληψία ολικού αίματος διαχωρίζεται στα 4 κύρια συστατικά: ερυθρά αιμοσφαίρια, αιμοπετάλια, λευκά αιμοσφαίρια, πλάσμα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βοηθηθούν, αναλόγως και την περίπτωση, περισσότεροι από ένας άνθρωποι.   

Οφέλη όμως από την αιμοδοσία αποκομίζουν και οι δότες. Η  αιμοδοσία βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, αποτρέποντας ή μειώνοντας τις πιθανότητες  κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνο, σακχαρώδη διαβήτη και εγκεφαλικό. Επίσης, βελτιώνει τη ρεολογία του αίματος, αφού το αίμα κυκλοφορεί ευκολότερα, με λιγότερη «κούραση» της καρδιάς και λιγότερη επιβάρυνση και φθορά των αγγείων. Τέλος, συμβάλλει στην ψυχική ευεξία λόγω της προσφοράς αγαθού ζωτικής σημασίας στο λήπτη που το έχει ανάγκη.

Ωστόσο, πολλές φορές η άγνοια, η προκατάληψη, ο αδικαιολόγητος φόβος και συχνά ή αδιαφορία αποτελούν τροχοπέδη στην προσφορά ζωής προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. ¸τσι, η έλλειψη και η ανεπάρκεια αίματος έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή όσων χρειάζονται το αίμα ως θεραπευτικό μέσο. Υπολογίζεται πως η ανάγκη των ασθενών για αίμα φτάνει τις 600.000-650.000 μονάδες αίματος ετησίως στην Ελλάδα. Μόλις το 40% καλύπτεται από τους εθελοντές αιμοδότες ενώ το 50% από το συγγενικό περιβάλλον. Εύκολα γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος..

                 

   Δώστε αίμα                               

                                                              Χαρίστε ζωή

                                                                                               

Η συμμετοχή σας είναι απαραίτητη για να συγκεντρωθούν αποθέματα και να καλυφθούν οι ανάγκες των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Είμαστε  βέβαιοι για τη δυναμική συμμετοχή σας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ

                                                                         

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Ελένη Σπανοπούλου

 

Posted on 06-11-2012 by Secretariat
›› Δελτίο Τύπου (μετάφραση) της ΑΙΜ σχετικά με το 40ο Συνέδριο της FNMF

ΑΙΜ – Διεθνής Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας                                                                                                                                                                  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 22/10/2012.

‘Η ΑΙΜ γιορτάζει το 40ο Συνέδριο των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας ’

18-20 Οκτωβρίου 2012, Νίκαια

Από τις 18 έως τις 20 Οκτωβρίου, η Γαλλική Συνομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (FNMF), μέλος της ΑΙΜ, πραγματοποίησε το 40ο τριετές συνέδριό της στη Νίκαια της Γαλλίας, με γενικό τίτλο: «Πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη: ποιος ο ρόλος της FNMF; Ποιος ο ρόλος των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας;». Η εκδήλωση συγκέντρωσε περισσότερα από 2.500 μέλη Α.Τ.Υ. Γαλλίας, με την παρουσία του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, κ. Francois Hollande, της Υπουργού Υγείας, κ. Marisol Touraine και του Υπουργού Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης, κ. Benoit Hamon. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, η συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων επικεντρώθηκε σε τρεις βασικούς προβληματισμούς: «Ποια είναι τα εργαλεία για καλύτερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη;», «Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στις νέες κοινωνικές προκλήσεις;» και «Το μουτουαλιστικό μοντέλο: πώς μπορεί να ενισχυθεί η ιδιαιτερότητά του

Η ΑΙΜ υποστήριξε την εκδήλωση, μέσω της συμμετοχής ισχυρής αντιπροσωπείας της, αποτελούμενης από μέλη της Πορτογαλίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, του Λιβάνου, του Μαλί και της Ελλάδας, δια της Αντιπρόεδρου της ΑΙΜ, κας Ελένης Σπανοπούλου. Η ΑΙΜ παρουσίασε τη δυναμική και την πολυμορφία των Α.Τ.Υ. που είναι ενεργά στην Ευρώπη στον τομέα της υγείας και τον κοινωνικό τομέα και ενημέρωσε τα παρευρισκόμενα μέλη από τη Γαλλία σχετικά με τις Ευρωπαϊκές και τις διεθνείς δραστηριότητές της.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ο Γάλλος Πρόεδρος κ. Francois Hollande, ο Υπουργός Κοινωνικής Οικονομίας κ. Benoit Hamon και η Υπουργός Υγείας κα Marisol Touraine εξέφρασαν τη θερμή τους υποστήριξη απέναντι στους Αυτοδιαχειριζόμενους Φορείς Ασφάλισης Υγείας και τις κοινές τους αξίες της Αλληλεγγύης, του μη-κερδοσκοπικού τους χαρακτήρα και της Δημοκρατίας.

Η αντιπροσωπεία της ΑΙΜ, μαζί με τον Πρόεδρο της, κ. Jean-Philippe Huchet και την ομάδα της FNMF, είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ειδική συνάντηση με τον Υπουργό Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης, κ. Benoit Hamon. Ο Υπουργός ενημερώθηκε και κατανόησε την έντονη επιθυμία της ΑΙΜ για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Καταστατικού για τα Α.Τ.Υ. και εγγυήθηκε πως θα στηρίξει τις προσπάθειές της για την προώθησή του στην Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες είχαν ακόμη τη δυνατότητα  να θέσουν στον Υπουργό τόσο το ζήτημα του «κοινωνικού επιχειρείν», όσο και της αναγκαιότητας για ένταξη των Α.Τ.Υ. στο πλαίσιο αυτό.

Το συνέδριο έκλεισε με την έγκριση από το σύνολο των παρισταμένων ψηφίσματος με τίτλο « Η Αλληλεγγύη στην καρδιά των φιλοδοξιών μας!», που θα αποτελέσει για τη Γαλλική Συνομοσπονδία οδηγό για τα επόμενα τρία χρόνια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, ομιλίες, βίντεο και φωτογραφίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στη σχετική σελίδα της FNMF: http://www.mutualite.fr/L-actualite/Congres-2012

Υπεύθυνη επικοινωνίας: blandine.cassou-mounat@aim-mutual.org

 

____________________________________________________ 

Σχετικά με την AIM

Η Διεθνής Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (AIM) συγκεντρώνει αυτόνομους φορείς ασφάλισης υγείας και κοινωνικής προστασίας, που λειτουργούν με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και του μη-κερδοσκοπικού προσανατολισμού. Σήμερα, η ΑΙΜ περιλαμβάνει ως μέλη 46 εθνικές ομοσπονδίες από 25 χώρες. Στην Ευρώπη, παρέχουν κοινωνική κάλυψη για ασθένεια και άλλους κινδύνους, σε περισσότερους από 160 εκ. πολίτες. Η ΑΙΜ αγωνίζεται μέσω του δικτύου της να συμβάλλει δραστικά στη διασφάλιση και τη βελτίωση της πρόσβασης από όλους στην περίθαλψη υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες στο: www.aim-mutual.org.

 

 

 

Posted on 30-10-2012 by Secretariat
›› ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Αθήνα, 23/10/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

‘Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμμετέχει και στηρίζει τον αγώνα

για Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας’

 

Άλλη μια αιφνιδιαστική ενέργεια της Κυβέρνησης έρχεται να τορπιλίσει κάθε προσπάθεια ανάπτυξης, με την ένταξη των Ταμείων Υγείας Τραπεζών του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ. Τη στιγμή, μάλιστα, που η Ο.Τ.Ο.Ε. έχει καταθέσει ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση για τη σύσταση Ενιαίου Ταμείου Υγείας Τραπεζοϋπάλληλων, ως ΝΠΙΔ.

 

            Η Διοίκηση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. εκφράζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την αντίθεσή της στις επιλογές αυτές, που αποτελούν συμβιβαστικές λύσεις στις επιταγές της Τρόικας και στους όρους του Μνημονίου, με άμεσο κίνδυνο την υποβάθμιση της Υγείας και της Περίθαλψης των ασφαλισμένων.

 

            Είναι απολύτως σαφές ότι απώτερος στόχος είναι και πάλι τα Αποθεματικά των Ταμείων, ακόμη και μετά το ληστρικό κούρεμα που έχουν υποστεί από το PSI.

 

            Η Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), με Ταμεία-μέλη της τα Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. και Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και ως μέλος της AIM, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, που συγκεντρώνει 44 Εθνικές Ενώσεις και Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας από 25 χώρες παγκοσμίως και παρέχει κάλυψη Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε 240 εκ. πολίτες, αξιοποιεί τις δυνατότητες και τη δυναμική ενός διαφορετικού μοντέλου διαχείρισης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Μάλιστα, έχει αποδείξει στην πράξη την επιτυχημένη πορεία αυτού του ταχύτατα αναπτυσσόμενου μοντέλου αυτοδιαχείρισης φορέων Υγείας, μη-κερδοσκοπικών, στη βάση της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας, που αποτελούν πυλώνα στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας.

 

            Σε αυτήν την κατεύθυνση και με στόχο την ανάπτυξη των Ταμείων Υγείας, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στηρίζει τον αγώνα της Ο.Τ.Ο.Ε. για τη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου. Η ένταξη στον χρεωκοπημένο και βαθιά προβληματικό ΕΟΠΥΥ, μόνο ισοπέδωση, ανασφάλεια και ανησυχία μπορεί να προσφέρει.

 

            Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., με την εμπειρία που διαθέτει, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, πιστεύει ακράδαντα ότι η δημιουργία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας αποτελεί τον μόνο αξιόπιστο και βιώσιμο θεσμό. Τα Ταμεία που απαρτίζουν την Ο.Α.Τ.Υ.Ε., ΝΠΙΔ, μη-κερδοσκοπικά, με βάση το Νόμο, δεν χρηματοδοτούνται και δεν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμμετέχει στον αγώνα για Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Α.Τ.Υ.Ε.,

                                                 Ο Γεν. Γραμματέας                         Η Πρόεδρος

                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ            ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

 

                                                   Ο Αντιπρόεδρος                             Ο Ταμίας

                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΠΟΣ                    ΑΛΕΚΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

Posted on 23-10-2012 by Secretariat
›› ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Αθήνα, 17/10/2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

‘ Οχι στην ένταξη του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ ’

Ανάκληση της απόφασης που αφανίζει υγιή Ταμεία, ζητά η Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

 

Να μην ενταχθεί το ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, γιατί αυτό θα σημάνει την υποβάθμιση υγιούς Ταμείου, ζητά η Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.).

 

Η Διοίκηση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις που φέρουν τον Κλάδο Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Αυτοαπασχολούμενων, ερήμην της Διοίκησης και των ασφαλισμένων του, να εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ και εκφράζει τη συμπαράστασή της προς τη Διοίκηση, το προσωπικό και τους ασφαλισμένους του Ταμείου, δηλώνοντας πως σχετικό εγχείρημα θα έχει καταστροφικές συνέπειες για το χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης αλλά και τον ίδιο τον τόπο.

 

Πρόκειται για ανάγκη επιβίωσης, καθώς η ένταξη στον ΕΟΠΥΥ, ένα σύστημα με συσσωρευμένα προβλήματα και ελλειμματικό προϋπολογισμό, δεν μπορεί να προσφέρει εγγύηση Υγείας και Περίθαλψης για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ  και αποτελεί πρόχειρο συμβιβασμό με τις επιταγές της Τρόικας. Το σχέδιο ένταξης δεν συνοδεύεται από καμία στρατηγική, ούτε προκύπτει ως αποτέλεσμα αναλογιστικής μελέτης, συνεπώς προκαλεί μόνον ανασφάλεια και περιβάλλον κινούμενης άμμου.

 

Ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις, στην υποστήριξη της Πολιτείας  και στη σώφρονα διαχείριση, ώστε να επιβιώσει, ως μέλος ενός υγιούς Ασφαλιστικού Συστήματος.

 

Το ΕΤΑΑ, που δεν λαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις, όπως και στην περίπτωση των Ταμείων-μελών της  Ο.Α.Τ.Υ.Ε. (ΕΔΟΕΑΠ, ΤΥΠΑΤΕ, ΑΤΠΣΥΤΕ, ΤΥΠΕΤ), ΔΕΝ  επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό και αποτελεί υπόδειγμα φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για τη χώρα. Παρά τις δυσμενείς συγκυρίες, το Ταμείο αγωνίζεται για τη διατήρηση των ποιοτικών παροχών περίθαλψης και υγείας προς τους ασφαλισμένους του.

 

Η Διοίκηση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στηρίζει το δίκαιο αγώνα όλων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ για την ανακεφαλαιοποίησή του, μετά και την απώλεια του μεγαλύτερου μέρους του αποθεματικού του εξαιτίας του καταστροφικού PSI, καθώς και τη μη ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ και καλεί τους αρμόδιους φορείς να επανεξετάσουν την απόφαση και να έλθουν σε βήμα διαλόγου με τους θεσμικούς εκπροσώπους του ΕΤΑΑ, των επιμέρους Ταμείων του (ΤΣΜΕΔΕ/ Μηχανικών & ΕΔΕ, ΤΣΑΥ/ Υγειονομικών, ΤΑ.Ν/ Νομικών, ΤΑΣ/ Συμβολαιογράφων, ΤΠΔΑ/ Δικηγόρων Αθηνών, ΤΠΔΘ/ Δικηγόρων Θεσ/νίκης, ΤΥΔΠ/ Δικηγόρων Πειραιά, ΤΥΔΕ-ΤΠΔΕ/ Δικηγόρων Επαρχιών & Δικαστικών Επιμελητών, ΤΠΕΔΕ/ Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Εργων), καθώς και των επίσημων συλλόγων και των κλαδικών τους ενώσεων (ΤΕΕ, Ιατρικοί Σύλλογοι, Δικηγορικοί Σύλλογοι, κλπ), που από την πρώτη στιγμή έχουν δηλώσει τη δυναμική θέση τους με κοινό μέτωπο και κοινούς αγώνες, προκειμένου να προασπισθεί και να ενισχυθεί ο σημαντικότερος αλλά και πιο ευαίσθητος όλων Τομέας της Υγείας, ενάντια σε κάθε απόφαση που μπορεί να προκαλέσει ισοπέδωση στην Κοινωνική Ασφάλιση.

 

Για το Δ.Σ. της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Posted on 17-10-2012 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>