›› Δραστηριότητες

Συνέδρια – Ημερίδες –Σεμινάρια

 • Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμμετέχει σε Συνέδριο της ΑΙΜ στο Δουβλίνο στις 3-4 Οκτωβρίου 1996.
 • Στις 3-4 Απριλίου 1997 συμμετέχει στο Συνέδριο της ΑΙΜ στην Πράγα, για τις «Προκλήσεις χρηματοδότησης της Υγείας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη».
 • Στις 2 Οκτωβρίου 1997 συμμετέχει σε Συνέδριο της ΑΙΜ στο Λοκάρνο, με θέμα : “Managed care – Made in Europe”.
 • Στις 5 Νοεμβρίου 1997 συμμετέχει στο Forum Υγείας που διοργανώνει η Ελληνική Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, όπου γίνεται και παρουσίαση των Γαλλικών Α.Τ.Υ. από τον κ. M. Duranton, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Α.Τ.Υ. Δημοσίων Υπαλλήλων της Γαλλίας (M.F.P.).
 • Στις 2-3 Απριλίου 1998 συμμετέχει σε Συνέδριο της ΑΙΜ στις Βρυξέλλες : «Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων στην περίθαλψη».
 • Γίνεται πλήρες μέλος της Α.Ι.Μ. τον Οκτώβριο του 1998.
 • Τον ίδιο μήνα διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο της Α.Ι.Μ. στην Αθήνα, με θέμα «Για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της πολιτικής των φαρμακευτικών προϊόντων».
 • Στις 24-26 Μαρτίου 1999 συμμετέχει στο Συνέδριο της ΑΙΜ στη Βαρκελώνη, για την «Κάλυψη των Δαπανών Περίθαλψης Εξαρτημένων Ατόμων».
 • Η Γενική Συνέλευση της Α.Ι.Μ. στις 29 Σεπτεμβρίου 1999 στο Βερολίνο, επικυρώνει την ένταξη της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στο Δ.Σ. της Διεθνούς ¸νωσης, με τη συμμετοχή 2 μελών, 1 τακτικού, του Προέδρου της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και 1 αναπληρωματικού, του Αντιπροέδρου.
 • Στις 18 Νοεμβρίου 1999 συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο της ΑΙΜ για την «Περίθαλψη χωρίς σύνορα, εντός της Ευρωπαϊκής ¸νωσης» στο Λουξεμβούργο.
 • Στις 30-31 Μαρτίου 2000 λαμβάνει μέρος στην Επετειακή Εκδήλωση της ΑΙΜ για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της, στο Παρίσι.
 • Στις 19-21 Μαρτίου 2001 συμμετέχει στο Συνέδριο της ΑΙΜ : «Α.Τ.Υ. : Εξομάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω της αλληλεγγύης», στο Μοντεβίδεο.

Παρεμβαίνοντας στο χώρο διαχείρισης της ασφάλισης υγείας και της ιατρικής, έχει διοργανώσει επιτυχημένες εθνικές Ιατρικές Ημερίδες, στις οποίες έχουν λάβει μέρος ως εισηγητές και εκπρόσωποι της Α.Ι.Μ. :

 • Στις 11 Δεκεμβρίου 1999 πραγματοποιείται η « 1η Ημερίδα Ιατρικής σε Ασφαλιστικά Ταμεία Υγείας».
 • Στις 17 Οκτωβρίου 2000 με τη συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών “Πυξίδα”, οργανώνεται Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, με θέμα «Η Πρόληψη των Ναρκωτικών : ο Ρόλος της Οικογένειας».
 • Στις 31 Οκτωβρίου 2000 πραγματοποιείται η 2η Ιατρική Ημερίδα : «Κατευθυντήριες Οδηγίες : Υπέρταση-Διαβήτης».
 • Στις 30 Μαρτίου 2001 η 3η Ημερίδα «Τρίτος Τομέας στην Υγεία», σε συνεργασία με τους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα» και
 • Στις 21 Νοεμβρίου 2001, η 4η Ημερίδα για την «Προληπτική Ιατρική».

    Το 1996  (13-19/10) διοργανώνεται στο Παρίσι και το 1997 (16-20/04)  στην Αθήνα,  το 1ο Ελληνογαλλικό Σεμινάριο, μεταξύ της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και της Γαλλικής Συνομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων (FNMF), επιδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, για τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές πραγματικότητες στον Τομέα της Υγείας, σε επίπεδο εκλεγμένης ηγεσίας των Ταμείων και συμμετοχή διοικητικών στελεχών.

Την επιτυχία μεταξύ της συνεργασίας αυτής, ακολουθεί η πραγματοποίηση και του 2ου Ελληνογαλλικού Σεμιναρίου στο Παρίσι, από 9 έως 13 Οκτωβρίου 2000  και την Αθήνα, από 20 έως 24 Νοεμβρίου 2001, με συμμετοχή των Διευθυντών των Ταμείων, όπου πλέον βρισκόμαστε πιο κοντά σε σημαντικές αποφάσεις για έμπρακτες συμφωνίες.

 • Στις 13-15 Μαρτίου 2002 συμμετέχει στο Συνέδριο της Α.Ι.Μ. στο Άμστερνταμ, στις συνεδριάσεις των α) Ομάδας Ειδικών Τηλεματικής, β) Ομάδας Ειδικών Συντάξεων και των επιτροπών για γ) τα Συστήματα Ασφάλισης της Υγείας, δ) την Παραγωγή Υπηρεσιών Υγείας και ε) τη Νοσοκομειακή Περίθαλψη.
 • Στις 24 Μαΐου 2002  πραγματοποιείται η 5η Ιατρική Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, με θέμα : «Σχέση γιατρού – ασθενούς», η οποία αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη διεύρυνση της γεωγραφικής εμβέλειας των δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας και στη Βόρειο Ελλάδα.
 • Στις 27-28 Μαΐου 2002  λαμβάνει μέρος στο Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας από τη Διαρκή Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Συνεταιρισμών, Α.Τ.Υ., Συλλόγων (Σωματείων) και Ιδρυμάτων, στη Σαλαμάνκα, με θέμα : «Κοινωνική ¸νταξη και Κοινωνική Συνοχή».
 • Στις 16-18 Οκτωβρίου 2002, συμμετέχει στο Συνέδριο της ΑΙΜ «Παγκοσμιοποίηση της Ιατρικής Κάλυψης και Δράση των Αυτοδιαχειριζόμενων Φορέων Υγείας», στο Μαρόκο.
 • Στις 11 Φεβρουαρίου 2003 συμμετέχει δια του εκπροσώπου της, Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων, στη Συνεδρίαση της CEP-CMAF στις Βρυξέλλες.
 • Στις 18-21 Μαρτίου 2003, διοργανώνει, σε συνεργασία με την ΑΙΜ, Διεθνές Συνέδριο με θέμα : «Νέα Φάρμακα : Αξιολόγηση Αποδοτικότητας – Αποτελεσματικότητας. Μία Ευρωπαϊκή Προσέγγιση», με συμμετοχή 500 και πλέον Ελλήνων και ξένων συνέδρων από 40 χώρες.
 • Στις 16 Μαΐου 2003, συμμετέχει δια του Επιστημονικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας, στην Επιτροπή Φαρμάκων της ΑΙΜ στο Βερολίνο.
 • Στις 16-17 Μαΐου 2003, συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο του Υπουργείου Υγείας για το Ευρωπαϊκό FORUM «Τοπικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης – Κοινωνική Οικονομία και Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας».
 • Στις 29 Μαΐου 2003 , πραγματοποιεί, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, Ημερίδα για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), με θέμα «Δυνατότητα Εργασίας – Τηλεργασίας των ΑΜΕΑ».
 • Στις 30 Μαΐου 2003, συμμετέχει στην Ημερίδα του ΙΚΑ με θέμα «Η Φαρμακευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη».
 • Στις 2 Ιουνίου 2003, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα : «Εξελίξεις στον Ασφαλιστικό Τομέα Υγείας της Ευρωπαϊκής ¸νωσης», από τον Καθηγητή του London School of Economics, κ. Η. Μόσσιαλο. Το σεμινάριο παρακολουθούν τα Δ.Σ., καθώς και υπηρεσιακά στελέχη των Ταμείων της Ομοσπονδίας.
 • Στις 12 – 13 Ιουνίου 2003, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προσκαλείται να συμμετάσχει στο Συνέδριο της FNMF (διοργάνωση κάθε 4 χρόνια), στην Τουλούζη. Η Γαλλική Συνομοσπονδία παρουσιάζει Μανιφέστο για τη διάσωση της ασφάλισης της υγείας υποβάλλοντας 25 θέσεις, τις οποίες και παραδίδει στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, J. Chirac, που συμμετέχει στο Συνέδριο.
 • Στις 6-10 Οκτωβρίου 2003, πραγματοποιείται στο Παρίσι η γαλλική εβδομάδα του Γ¢ Ελληνογαλλικού Σεμιναρίου, με θέματα την επιμόρφωση εκλεγμένων, τη συνεργασία με το πρότυπο γαλλικό νοσοκομείο Montsouris και τη Βοήθεια στο Σπίτι, με τη συμμετοχή γιατρών και κοινωνικών λειτουργών των Ταμείων και την ηγεσία της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.
 • Στις 6-7 Νοεμβρίου 2003, συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο της ΑΙΜ στη Λουμπλιάνα : «Περίθαλψη Υγείας και διακίνηση ασθενών σε μια Διευρυμένη Ευρώπη.».
 • Στις 26 Ιανουαρίου 2004, ο Επιστημονικός Σύμβουλος συμμετέχει στην Επιτροπή Φαρμάκων της ΑΙΜ στις Βρυξέλλες.
 • Στις 27-29 Ιανουαρίου 2004, διεξάγεται στο Πολυιατρείο Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στην Πάτρα η 39η Παντραπεζική Αιμοδοσία, στην οποία προσέρχονται 188 αιμοδότες.
 •  Στις 27 Ιανουαρίου 2004, ο Δ/ντής Διεθνών Σχέσεων λαμβάνει μέρος στην Επιτροπή CEP-CMAF στο Βέλγιο.
 • Στις 4 - 6 Φεβρουαρίου 2004, διενεργείται στο Πολυιατρείο Πάτρας Προληπτική Ιατρική για τον καρκίνο του μαστού, από ιατρό του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., με συμμετοχή 92 γυναίκών.
 • Στις 4 Φεβρουαρίου 2004, η Ομοσπονδία συστήνει Επιτροπή από υπηρεσιακά στελέχη των υπηρεσιών νοσηλίων και μηχανογράφησης των 4 Ταμείων για τη σύνταξη τιμολογιακής φόρμας νοσηλίων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για τις συμβάσεις της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. με διάφορα ιατρικά και νοσηλευτικά κέντρα.
 • Στις 18-21 Μαρτίου 2004, συμμετέχει στο Συνέδριο και τις Επιτροπές της ΑΙΜ, στο Blankenberge του Βελγίου.
 • Στις 13-14 Οκτωβρίου 2004 συμμετέχει στις Επιτροπές και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΙΜ, στη Νίκαια.
 • Από 1 Ιουνίου 2004, η Ομοσπονδία προμηθεύει τους ασφαλισμένους που πρόκειται να ταξιδέψουν στην Ευρώπη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας, κατόπιν σχετικής οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε υπογράφει στις 5 Απριλίου 2004 συμφωνητικό συνεργασίας με τη Γαλλική Συνομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (FNMF), το οποίο προβλέπει : την εξυπηρέτηση Ελλήνων φοιτητών ασφαλισμένων στο Γαλλικό Νοσοκομείο “Institut Mutualiste Montsouris” (χορήγηση ειδικής κάρτας Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), την αποστολή έως 25 το χρόνο Ελλήνων ασφαλισμένων για επεμβάσεις καρδιάς και προστάτη στο Νοσοκομείο Montsouris, επίσκεψη και ενημέρωση σε διαφόρους τομείς Ελλήνων ιατρών της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στο Νοσοκομείο Montsouris για επιμόρφωση, τη συνέχιση της πραγματοποίησης σεμιναρίων Ο.Α.Τ.Υ.Ε. – FNMF, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και μέσω τηλεματικής. Επίσης, την εξυπηρέτηση Γάλλων ασφαλισμένων μελών της FNMF και κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.
 • Στις 14-17 Ιουνίου 2004, στο πλαίσιο της συμφωνίας με την FNMF, ιατρός του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. συμμετέχει σε 3-ήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Institut Mutualiste Montsouris.
 • Στις 18 Ιουνίου 2004, το Δ.Σ. της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμμετέχει στην Ημερίδα του ΤΥΠΕΤ «Ιατρικές Τεχνολογίες Αιχμής στην Υγείας : Η ελληνο-ιταλική προσέγγιση», στην Αθήνα, στο πλαίσιο συνεργασίας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας.
 • Στις 22-24 Ιουνίου 2004, πραγματοποιείται στο Πολυιατρείο Πάτρας η 40η Παντραπεζική Αιμοδοσία, με συμμετοχή 175 αιμοδοτών.
 • Στις 23-24 Ιουνίου 2004, πραγματοποιείται στο Πολυιατρείο Πάτρας Προληπτική Ιατρική για τον καρκίνο του μαστού, από ιατρό της Κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», με συμμετοχή 60 γυναικών.
 • Στις 8-10 Ιουλίου 2004, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας και υπηρεσιακά στελέχη της Μηχανογράφησης των Ταμείων, συμμετέχουν στο 2ο Διεθνές Συνέδριο του Υπουργείου Υγείας για τις «Νέες ιατρικές τεχνολογίες», στη Σάμο.
 • Τον Οκτώβρη 2004 η Ομοσπονδία (ΤΥΠΕΤ – ΤΥΠΑΤΕ – ΑΤΠΣΥΤΕ) δηλώνει συμμετοχή, στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με συντονιστή την Υπερνομαρχία Αθηνών–Πειραιώς για το Πρόγραμμα EQUAL – Κοινωνική Οικονομία.
 • Στις 10-12 Οκτωβρίου 2004 συμμετέχει στο Δ.Σ. και τις Επιτροπές Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας που διοργανώνει η ΑΙΜ σε συνεργασία με την FNMF και τη Mutualite Francaise des Alpes Maritimes στη Νίκαια Γαλλίας.
 • Στο πλαίσιο της Ελληνικής Εβδομάδας του Γ¢ Ελληνογαλλικού Σεμιναρίου, πραγματοποιείται στις 25 Οκτωβρίου 2004 Ιατρική Ημερίδα με θέμα  «Αποτελεσματική Ιατρική : Θέμα Γνώσεων ή Νοοτροπίας;» και στις 26 του ίδιου μήνα επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκλεγμένους και τα διοικητικά στελέχη των Ταμείων της Ομοσπονδίας και της FNMF, με θεματολογία: Προγράμματα για την Τρίτη Ηλικία (Βοήθεια στο Σπίτι) και άλλες δραστηριότητες των Κοινωνικών Υπηρεσιών,  αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκλεγμένων στελεχών, Προληπτική Ιατρική, παρουσίαση του Νοσοκομείου Montsouris, Υγιεινή και Ασφάλεια του Χώρου Εργασίας.
 • Στις 28 & 29 Οκτωβρίου 2004 η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμμετέχει δια του αντιπροσώπου της, Δ/ντή Διεθνών Σχέσεων στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνικής Οικονομίας, στο πλαίσιο της Διάσκεψης CEP-CMAF, στην Κρακοβία.
 • Στις 14 Δεκεμβρίου 2004 , ο Δ/ντής Διεθνών Σχέσεων συμμετέχει στη συνεδρίαση της Διάσκεψης CEP-CMAF στις Βρυξέλλες.  
 • Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων κι έχοντας συστήσει ειδική επιτροπή για τη μελέτη βιωσιμότητας Ενιαίου Ταμείου Τραπεζών και για επαφές με θεσμικούς Ο.Τ.Ο.Ε., υποστηρίζει ενεργά κι έχει υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας πρόταση για τη δημιουργία Παντραπεζικού Ταμείου.
 • Στις 18-20 Ιανουαρίου 2005 πραγματοποιείται στα Πολυιατρεία Πάτρας η 41η Παντραπεζική Αιμοδοσία, με συμμετοχή 172 ατόμων.
 • Στις 20-21 Ιανουαρίου 2005 η ΑΙΜ διοργανώνει, σε συνεργασία με τη ΗΟΡΕ (Διαρκής ¸νωση Νοσοκομείων Ε.Ε.) Διεθνές Συνέδριο με θέμα : «Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο; Ποια η επιλογή για την ασφάλιση υγείας αύριο;». Το συνέδριο παρακολούθησαν ο Δ/ντής Διεθνών Σχέσεων και ο Σύμβουλος Εργασίας Ο.Α.Τ.Υ.Ε.
 • Την 1 Φεβρουαρίου 2005, ο Δ/ντής Διεθνών Σχέσεων Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμμετέχει στην συνεδρίαση της CEP-CMAF στις Βρυξέλλες.
 • Τέλος, πραγματοποιείται Προληπτική Ιατρική για τον Καρκίνο του Μαστού στα Πολυιατρεία Πάτρας, στις 2 & 3 Φεβρουαρίου 2005 από ιατρό του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (εξέταση 86 γυναικών) και στις 10 & 11 του ίδιου μήνα, από ιατρό του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ» (εξέταση 45 γυναικών).
 • Στις 6-9 Απριλίου 2005 συμμετέχει στις συνεδριάσεις των Επιτροπών και το Διεθνές Συνέδριο της ΑΙΜ «Πρόσβαση στην Περίθαλψη Υγείας στην Εσωτερική Αγορά : ο Αντίκτυπος για τα Βασικά και τα Επικουρικά Συστήματα Ασφάλισης Υγείας».
 • Στις 21-23 Ιουνίου 2005  πραγματοποιείται στο Πολυιατρείο Πάτρας η 42η Παντραπεζική Αιμοδοσία (συμμετοχή 123 ατόμων).
 • Στις 14 & 15 Ιουλίου 2005, Προληπτική Ιατρική για τον καρκίνο του μαστού από ιατρό του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (εξέταση 42 γυναικών), στο Πολυιατρείο Πάτρας.
 • Στις 21-23 Σεπτεμβρίου 2005  συμμετέχει στο Διεθνές Συνέδριο «Από τους πληρωτές, στους δραστήριους πολίτες», τις Επιτροπές, όπου και παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία χρήσης υπηρεσιών υγείας και κατανάλωσης φαρμάκων και τη Γενική Συνέλευση της ΑΙΜ στην Πράγα, όπου η ¸νωση εκλέγει νέο Προεδρείο, με Πρόεδρο τον M. Duranton (MFP-FNMF).
 • Τον Οκτώβριο 2005 συμμετέχει στη συνδιάσκεψη CEP-CMAF (Κοινωνική Οικονομία) στις Βρυξέλλες, δια του αντιπροσώπου, Δ/ντή Διεθνών Σχέσεων.
 • Τον Οκτώβριο 2005 γίνεται εμβολιασμός με αντιγριπικό εμβόλιο στο Πολυιατρείο Πάτρας σε 90 ασφαλισμένους.
 • Στις 3 Νοεμβρίου 2005 συνδιοργανώνει με την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Διεθνές Συνέδριο στην Αθήνα, με θέμα : «Νέες τάσεις στη σύγχρονη Ιατρική. Υγεία, Κατεστημένες Νοοτροπίες και Ασφαλιστικά Ταμεία : Ναι στην Πρόληψη, ¼χι στην Πολυφαρμακία».
 • Στις 9 Νοεμβρίου 2005 η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμμετέχει στη διοργάνωση από το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. Εκδήλωσης Κοινωνικής Προσφοράς για τη βράβευση εθελοντών αιμοδοτών Βορείου Ελλάδος και για ενημέρωση-εγγραφή δωρητών οργάνων σώματος.
 • Από 16 έως 20 Φεβρουαρίου 2006 πραγματοποιείται η 43η Παντραπεζική Αιμοδοσία στο Πολυιατρείο Πάτρας. Συμμετέχουν σε αυτήν 176 εθελοντές αιμοδότες.
 • Στις 7, 8 & 9 Μαρτίου 2006, πραγματοποιείται Προληπτική Ιατρική για τον καρκίνο του μαστού από ιατρό του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (εξέταση 42 γυναικών), στο Πολυιατρείο Πάτρας.
 • Στις 16 & 17 Μαρτίου 2006, πραγματοποιείται Προληπτική Ιατρική για τον καρκίνο του μαστού από ιατρό του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (εξέταση 40 γυναικών), στο Πολυιατρείο Πάτρας.
 • Στις 26 & 27 Μαρτίου 2006, συμμετέχει δια του Αντιπροσώπου της, Δ/ντή Διεθνών Σχέσεων, στην Επιτροπή CEP-CMAF στις Βρυξέλλες.
 • Στις 29 & 30 Μαρτίου  2006, συμμετέχει στη συνεδρίαση του Δ.Σ. και των Επιτροπών της ΑΙΜ στη Λουκέρνη της Ελβετίας. Στο Δ.Σ. της ΑΙΜ, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. κάνει παρέμβαση για την αυθαίρετη κατάργηση των Αυτοδιαχειριζόμενων Επικουρικών Ταμείων Σύνταξης του τραπεζικού χώρου και πρόσφατα της Α.Τ.Ε. Η ΑΙΜ διαβιβάζει επιστολή διαμαρτυρίας στον Υπουργό Απασχόλησης, Σ. Τσιτουρίδη, να άρει την απόφαση για την κατάργηση αυτή.
 • Στις 19 Μαΐου 2006 διοργανώνει την 7η Ημερίδα Ιατρικής στην Πάτρα, με θέμα «Πόσο Αποτελεσματική είναι η Σημερινή Ιατρική;», καθώς και επετειακή εκδήλωση για τον 5ο χρόνο λειτουργίας του Πολυιατρείου, με βράβευση 300 εθελοντών αιμοδοτών του Ν. Αχαΐας.
 • Την 1η Ιουνίου 2006 ξεκινά η εφαρμογή του Προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής που εξέδωσε η Ομοσπονδία για όλους τους ασφαλισμένους και τα μέλη τους στο Ν. Αχαΐας.
 • Στις 8-10 Ιουνίου 2006 η Γαλλική Συνομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (FNMF) προσκαλεί την Ο.Α.Τ.Υ.Ε. στο 38ο Συνέδριο που διοργανώνει στη Λυών, με συμμετοχή 4.000 συνέδρων. Επίσημοι προσκεκλημένοι από την Ελλάδα, ο Πρόεδρος και ο Δ/ντής Διεθνών Σχέσεων της Ομοσπονδίας.
 • Στις 19-23 Ιουνίου 2006 πραγματοποιείται στο Πολυιατρείο Πάτρας η 44η Παντραπεζική Αιμοδοσία, κατά την οποία οι εθελοντές αιμοδότες προσέφεραν 156 φιάλες αίματος.
 • Στις 20 Ιουλίου 2006  η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., με επιστολή της στον Υπουργό Υγείας, Δ. Αβραμόπουλο, παραθέτει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το Υπουργείο, για να υπάρχει αποτελεσματικότητα στην Υγεία.
 • Επίσης, με δεύτερη επιστολή διαμαρτυρία στον Υπουργό Υγείας για την εφαρμογή του Νόμου 3457/2006 της Μεταρρύθμισης του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης, επισημαίνει τον αναγκαίο χρόνο προσαρμογής και αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών στα Ταμεία και την έκδοση των προβλεπομένων υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ορίζονται από το Νόμο.
 • Στις 9-12 Οκτωβρίου 2006 συμμετέχει στο Συνέδριο της ΑΙΜ στις Βρυξέλλες, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, μεταξύ άλλων, εξελέγη Αντιπρόεδρος της ΑΙΜ ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γ.Καρπέτας. Η ελληνική αντιπροσωπεία συναντήθηκε σε προκαθορισμένο ραντεβού με 8 ¸λληνες Ευρωβουλευτές, στους οποίους υπέβαλε υπόμνημα με θέματα και ζήτησε τη θεσμική στήριξη και αναγνώρισή της σαν Τρίτος Πυλώνας της Υγείας των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας.  
 • Στις 20-24 Νοεμβρίου 2006 πραγματοποιείται το 4ο Ελληνογαλλικό Σεμινάριο για ανταλλαγή τεχνογνωσίας από τον Τομέα Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Ομοσπονδίας για πρόγραμμα ¡Βοήθειας στο Σπίτι¢ με τη Γαλλική Συνομοσπονδία FNMF.
 • Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., με παρεμβάσεις της προς το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Ε.Ο.Φ. έχει διατυπώσει επανειλημμένα τις απόψεις της για το θέμα της τιμολόγησης των φαρμάκων, την πολιτική των τιμών στα Δημόσια Νοσοκομεία, καθώς και τις βασικές παραμέτρους για την ισορροπία στο Σύστημα Υγείας.
 • Στις 13-16 Νοεμβρίου 2006 η Ο.Α.Τ.Υ.Ε συμμετέχει στο 2Ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά, και τις Πολιτικές Υγείας που διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) με την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Από 23 έως 25 Ιανουαρίου 2007 πραγματοποιείται στο Πολυϊατρείο Πάτρας η 45η Παντραπεζική Αιμοδοσία, με συμμετοχή 126 συναδέλφων.

 • Στις 14-16 Φεβρουαρίου 2007 πραγματοποιείται στο Πολυϊατρείο Πάτρας Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής για τον Καρκίνο του Μαστού με συμμετοχή 100 γυναοκών.

 • Από 30 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2007 πραγματοποιείται στο ΠολυΪατρείο Πάτρας Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. ¸λαβαν μέρος 11 παιδιά ασφαλισμένων.

 • Από 19 έως 21 Ιουνίου 2007 πραγματοποιείται στο ΠολυΪατρείο Πάτρας η 46η Παντραπεζική Αιμοδοσία, με συμμετοχή 117 ατόμων.

 • Στις 27 έως 28 Ιουνίου 2007 πραγματοποιείται Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής για τον Καρκίνο του Μαστού στο Πολυϊατρείο Πάτρας, όπου εξετάσθηκαν 68 ασφαλισμένες του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 • Στις 19 & 20 Σεπτεμβρίου 2007, ο Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας, κ. Α.Μαυρόπουλος, συμμετέχει στις Επιτροπές της ΑΙΜ Ευρωπαϊκών Υποθέσεων & Μεταρρύθμισης Συστημάτων Υγείας στις Βρυξέλλες, όπου και γίνεται ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Καταστατικού των Α.Τ.Υ.
 • Στις 2 έως 5 Οκτωβρίου 2007 η Ο.Α.Τ.Υ.Ε συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Επιτροπών Ευρωπαικών Υποθέσεων και Διεθνούς Συνεργασίας της ΑΙΜ και στο Διεθνές Συνέδριο που η Διεθνής ¸νωση Α.Τ.Υ. συνδιοργανώνει με την Benenden Helthcare Society στο Γιορκ της Μ. Βρετανίας, με θέμα «Εθνικές λύσεις για την Περίθαλψη Υγείας του 21ου αιώνα». 

Posted on 27-03-2007 by Secretariat