›› ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Α.Τ.Υ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΜ)

Posted on 20-07-2012 by Secretariat
›› Ανοιχτή Επιστολή της Διεθνούς Ενωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ) υπέρ στήριξης των Ελληνικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας
 

                                        

Μετάφραση στα ελληνικά

 

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2012.

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Η Διεθνής Eνωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας ΑΙΜ (Association Internationale de la Mutualité), εκφράζει τη θερμή υποστήριξή της προς τα ελληνικά Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας και την Ομοσπονδία τους Ο.Α.Τ.Υ.Ε., που δοκιμάζονται σκληρά από την οικονομική και κοινωνική κρίση που πλήττει την Ελλάδα.

 

Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς να στηρίξουν το ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και να προστατεύσουν τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. (Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από τον άμεσο κίνδυνο που ελλοχεύει για τη βιωσιμότητά τους, εξαιτίας των δραματικών εξελίξεων που απορρέουν από την οικονομική κρίση.

 

Στο διεθνή χώρο, ο ρόλος της Ο.Α.Τ.Υ.Ε., εδώ και πολλά χρόνια, είναι πολύτιμος. Κι έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο χάρη στη θέση της Αντιπροεδρίας που κατέχει στη Διεθνή Eνωση, δια της Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διακυβέρνηση και τη διαχείριση της ΑΙΜ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Σε εθνικό επίπεδο, η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και τα Ταμεία της, με άξονα τις αρχές της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοηθείας, επιτελούν υποδειγματικό και καινοτόμο έργο στον τομέα της περίθαλψης υγείας, καθώς παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε σημαντική μερίδα του ελληνικού πληθυσμού.

 

Ως εκ τούτου, η ΑΙΜ εκφράζει την υποστήριξή της προς την Ο.Α.Τ.Υ.Ε. και αποδοκιμάζει κατηγορηματικά τα φαινόμενα βίας, όπου και με όποια μορφή κι αν εκδηλώνονται, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, κατά την οποία τα μόνα μέσα για την καταπολέμηση της κρίσης είναι η αλληλεγγύη, η ενότητα και ο σεβασμός από τους πολίτες στους θεσμούς και τις δημοκρατικές διαδικασίες σε κάθε επίπεδο.

 

Είναι απολύτως αναγκαίο να στηριχθεί και να διασφαλισθεί το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, τα οποία, σε πείσμα των καιρών, συμβάλλουν στην Κοινωνική Ανάπτυξη.

 

Για το Δ.Σ. της ΑΙΜ,

Ο Πρόεδρος

JEAN-PHILIPPE HUCHET

Posted on 12-07-2012 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>