›› ΕΚΔΟΣΗ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. "2012: ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ"

 

 

Posted on 01-10-2012 by Secretariat
›› ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Αθήνα, 7.08.2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ταμείο Υγείας της Α.Τ.Ε. δεν πρέπει να διαλυθεί

Eκκληση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προς τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και τους Αρμόδιους Υπουργούς

 

Η Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος (Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), μπροστά στις αιφνιδιαστικές και δραματικές εξελίξεις που αφορούν στο μέλλον του Ταμείου-μέλους της Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας), μετά και την πρόσφατη εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς, εκφράζει την ανησυχία  και την αποδοκιμασία της σχετικά με τη βεβιασμένη και άδικη απόφαση για το κλείσιμο του Ταμείου Υγείας.

Τα ελληνικά Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας, συμπεριλαμβανομένου του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., ΝΠΙΔ, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργώντας με ίδιους πόρους και μη επιβαρύνοντας κατά κανέναν τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό, προσφέρουν επί σειρά δεκαετιών ποιοτική περίθαλψη υγείας και ασφαλιστική κάλυψη σε περισσότερους από 110.000 Ελληνες ασφαλισμένους, στηρίζουν και προάγουν την Κοινωνική Ασφάλιση και αποτελούν βασικό πυλώνα της Κοινωνικής Οικονομίας μέσω της υγιούς Αυτοδιαχείρισης και των αρχών της Αλληλεγγύης και της Αλληλοβοήθειας. 

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε., ως πλήρες μέλος και κατέχοντας την Αντιπροεδρία της Διεθνούς Ενωσης Αυτοδιαχειριζομένων Ταμείων Υγείας – ΑΙΜ, φορέα που συγκεντρώνει 44 εθνικές ομοσπονδίες και ενώσεις αυτόνομων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας από 25 χώρες παγκοσμίως, παρέχοντας κάλυψη υγείας και άλλες υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας σε περισσότερους από 240 εκ. πολίτες σε όλο τον κόσμο, έχει συνεισφέρει σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους της στις προσπάθειες διασφάλισης και προαγωγής των υπηρεσιών κάλυψης υγείας και κοινωνικής ευημερίας παγκοσμίως.  

Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. συμπαρίσταται και στηρίζει τον αγώνα της Διοίκησης και των 25 χιλιάδων ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας και κάνει εκκληση προς τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς της χώρας και τη Διοίκηση της νέας Τράπεζας να επανεξετάσουν το θέμα της διατήρησης και επιβίωσης του Ταμείου, που αποτελεί υπόδειγμα Ασφαλιστικού Ταμείου Υγείας αλλά και έναν Τρίτο δρόμο που μπορεί με τη δυναμική του να συμβάλλει στην υγιή ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας στην Ελλάδα και στην έξοδο από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Άλλωστε, αυτός ο θεσμός αποτελεί τη βάση της Ευρωπαϊκής Ασφάλισης στην Υγεία.

Το Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες όλων των εργαζόμενων της Τράπεζας Πειραιώς για αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών υγείας και χωρίς μεταβολή του κόστους για την Τράπεζα.


Το Δ.Σ. της Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Posted on 09-08-2012 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>