›› ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΜ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ Α.Τ.Υ. ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΙΜ

(ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)

 

 Βρυξέλλες, 1η Οκτωβρίου 2012.

 

‘Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας έχουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την οικονομική κρίση’ δηλώνουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Τα συμπεράσματα ενός σημαντικού Συνεδρίου για τα Ευρωπαϊκά Αυτοδιαχειριζόμενα Αλληλοβοηθητικά Ταμεία Υγείας χαιρετίσθηκαν θετικά από τη Διεθνή Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ / Association Internationale de la Mutualite).

 

Το Συνέδριο, με τίτλο «Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας (Α.Τ.Υ.) προσθέτουν αξία στην Ευρώπη», που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Luigi Berlinguer (Ευρωβουλευτή και Α’ Αντιπροέδρου της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων), σε συνεργασία με την AIM και την AMICE, έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Η παρουσίαση των θέσεων του κ. Berlinguer προς τα παρόντα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου ήταν ξεκάθαρη – πως, δηλαδή, η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση το 2012 είναι διαφορετική σε σχέση με εκείνη του 2006 και επομένως αντίστοιχα και οι εκκλήσεις για συναίνεση μεταξύ αγοράς και  Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Πράγματι, εκτός των διαφόρων πεδίων δραστηριοτήτων, τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας της Ευρώπης έχουν έναν ισχυρό κοινωνικό ρόλο. Το γεγονός τονίσθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου μέσω επιμέρους μελετών περίπτωσης, από τη Γαλλία, το Βέλγιο και τη Σλοβενία.

 

Η μεγάλη ποικιλομορφία των Α.Τ.Υ. στην Ευρώπη αποτελεί πλούτο που πρέπει να προασπίσουμε – αυτό απεικονίσθηκε καθαρά μέσα από παραδείγματα χωρών όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Σουηδία. Πέρα από την πολυμορφία στις αγορές, τα Α.Τ.Υ. μοιράζονται τις ίδιες αξίες: την Αλληλεγγύη, την Αυτονομία και τη Δημοκρατία. Συνεπώς, οι φορείς αυτοί, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, μπορούν να συμβάλουν στην έξοδο από την κρίση και να διαδραματίσουν έναν ουσιώδη ρόλο στην ανανέωση μιας ανταγωνιστικής και κοινωνικής Ευρώπης, στο πλαίσιο του νέου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.  

 

Η AIM χαιρετίζει την πρωτοπόρα θέση των Ευρωβουλευτών αναφορικά με τα συμπεράσματα της έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Ο ρόλος των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας τον 21ο αιώνα» (του 2011) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Μελέτη σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των Α.Τ.Υ. στην Ευρώπη» (προσεχώς, εντός 2012), που παρουσιάσθηκαν από την Ολλανδική Εταιρεία Συμβούλων Πολιτικής και Ερευνών 'Panteia'.

 

H AIM αναμένει την επίσημη δημοσιοποίηση της μελέτης της Κομισιόν για τα Α.Τ.Υ., καθώς και την επικείμενη διαβούλευση σχετικά με τα συμπεράσματα της έκθεσης αυτής, όπως ανακοινώθηκαν από τον εκπρόσωπο του Γραφείου του κ. Antonio Tajani, Επιτρόπου για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα.

 

Η AIM επαναλαμβάνει τη σθεναρή της υπεράσπιση προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός «Ευρωπαϊκού Καταστατικού για τα Α.Τ.Υ.», προκειμένου η ποικιλομορφία να γίνει σεβαστή και να αξιοποιηθεί. Ενα Ευρωπαϊκό Καταστατικό θα μπορούσε να στηρίξει τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας που επιθυμούν να δράσουν από κοινού με συνεργασίες εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, παραμένοντας παράλληλα αληθινά και συνεπή στο ήθος και τη διακυβέρνησή τους.  Το επιχειρηματικό πνεύμα, ο σεβασμός και η αλληλεγγύη βρίσκονται στο επίκεντρο της αυτοδιαχείρισης και της αλληλοβοήθειας και μόνο με τη συνδρομή ενός Ευρωπαϊκού Καταστατικού θα μπορέσουν τα Α.Τ.Υ. να συνεργαστούν για να λειτουργήσουν πραγματικά σαν Αυτοδιαχειριζόμενα και όχι ως Ανώνυμες Εταιρείες. Και με ένα Ευρωπαϊκό Καταστατικό για τα Α.Τ.Υ.οι έννοιες της αυτοδιαχείρισης και της αλληλοβοήθειας  μπορούν να προωθηθούν και να αξιοποιηθούν σε χώρες όπου οι Αυτοδιαχειριζόμενοι Φορείς Ασφάλισης Υγείας  έχουν περιορισμένες δράσεις ή δεν υπάρχουν καθόλου. Η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αγνοήσει τη φωνή του ενός τρίτου του πληθυσμού της Ευρώπης που είναι μέλη Αυτοδιαχειριζόμενων Ασφαλιστικών Ταμείων Υγείας.

 

Contact

blandine.cassou-mounat@aim-mutual.org

+32 2 234 57 05

 

 

________________________

Σχετικά με την ΑΙΜ

Η Διεθνής Ενωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (AIM) είναι μια ομάδα αυτόνομων φορέων ασφάλισης υγείας και κοινωνικής προστασίας, που λειτουργεί με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και του μη-κερδοσκοπικού προσανατολισμού. Σήμερα συγκεντρώνει ως μέλη 45 εθνικές ομοσπονδίες που εκπροσωπούν 26 χώρες. Στην Ευρώπη, παρέχουν κοινωνική κάλυψη ενάντια στην ασθένεια και άλλους κινδύνους σε περισσότερους από 160 εκ. πολίτες. Η ΑΙΜ προσπαθεί μέσω του δικτύου της να συμβάλει ενεργά στη διατήρηση και τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για όλους.

 

 

 

Μτφρ.: Ρ. Πιπέρη /Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

 

 

Posted on 04-10-2012 by Secretariat
›› ΕΚΔΟΣΗ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. "2012: ΕΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ"

 

 

Posted on 01-10-2012 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>