›› ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ


Δείτε εδώ τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας που κατήρτισε ο Ταμίας της ΑΙΜ, κ. Alain Coheur, σχετικά με τον Αντίκτυπο της Ψηφιακής Επανάστασης στον Τομέα της Υγείας, η οποία κατατέθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της τακτικής ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ/EESC) την περασμένη εβδομάδα.

Posted on 29-09-2017 by Secretariat
›› ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Προεδρείο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                             ΚΑΡΠΕΤΑΣ Γεώργιος         (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                      ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος           (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ Νικόλαος       (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      ΠΛΑΣ Δημήτριος                (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)

ΤΑΜΙΑΣ:                                   ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ Γεώργιος      (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ:                       ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ Ιωάννης       (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

Τακτικά Μέλη (αλφαβητικά)

ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ Ιωάννης                    (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

ΔΙΓΚΟΛΗΣ Γεώργιος                    (T.Y.Π.Ε.Τ.)

                  ΛΑΪΝΑΣ Ανδρέας                         (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)

 

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης              (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)

ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ Παναγιώτης             (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΣΤΑΘΑΤΟΥ Αγγελική                   (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

         

Posted on 03-08-2017 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>