›› Κρίση και Κράτος Πρόνοιας στην Ελλάδα

Ξεχώρισε η ελληνική εισήγηση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ

O αντίκτυπος της κρίσης στο ελληνικό Κράτος Πρόνοιας ήταν το θέμα που παρουσίασαν στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ (Association Internationale de la Mutualite), η κυρία Ελένη Σπανοπούλου, Αντιπρόεδρος της ΑΙΜ, Πρόεδρος ΟΑΤΥΕ – ΕΔΟΕΑΠ και ο κ. Χρήστος Βαράκης, Προϊστάμενος Νοσοκομειακής Περίθαλψης στον ΕΔΟΕΑΠ.

Η ελληνική παρουσίαση στις εργασίες της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2012 στις Βρυξέλλες απέσπασε τις καλύτερες κριτικές και επελέγη ως η καλύτερη όλων όσων παρουσιάστηκαν, με τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης όσων παρακολούθησαν τις εργασίες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ.

«Το μείζον θέμα για τη Δημόσια Υγεία και την Κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα σήμερα είναι η εκ βάθρων αναδιοργάνωση τους, στη βάση της διαφάνειας, του εκσυγχρονισμού και της διασφάλισης νέου θεσμικού πλαισίου», τόνισε η Αντιπρόεδρος της ΑΙΜ, Πρόεδρος ΟΑΤΥΕ – ΕΔΟΕΑΠ, κυρία Ελένη Σπανοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι «η παγκόσμια κοινότητα των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βοήθεια των αβοήθητων».

Οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας στην Επιτροπή τόνισαν ότι η χώρα μας «βρίσκεται στη μέγγενη δύο αλληλο-τροφοδοτούμενων φαύλων κύκλων, έναν οικονομικό και έναν κοινωνικό», καταδεικνύοντας το γεγονός ότι οι δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό για την υγεία έχουν προκαλέσει δραματική αύξηση του βαθμού φτώχειας στην Ελλάδα, έχουν οδηγήσει στην επανεμφάνιση μεταδοτικών ασθενειών, όπως η φυματίωση και η ελονοσία και επίσης έχουν αυξήσει τα φαινόμενα βίας και τα περιστατικά κατάθλιψης.

Διαβάστε τον χαιρετισμό της Αντιπροέδρου της ΑΙΜ και Προέδρου ΟΑΤΥΕ –ΕΔΟΕΑΠ στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ

Διαβάστε την ελληνική παρουσίαση στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ΑΙΜ με θέμα «Η επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στο Κράτος Πρόνοιας της Ελλάδας»

Στην ίδια συνάντηση εργασίας της AIM, ο Willy Palm, πρώην Διευθυντής της ΑΙΜ, ο οποίος σήμερα εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα Υγείας, αναφέρθηκε στην επίδραση της οικονομικής κρίσης στην υγεία. Ο Christian Zahn, Αντιπρόεδρος της ΑΙΜ και Πρόεδρος της Γερμανικής Ενωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας VDEK, αναφέρθηκε στον κανονισμό για τα προϊόντα ιατρικής τεχνολογίας, ο οποίος αποτελεί θέμα προτεραιότητας για την ΑΙΜ.

Ο Jean Hermesse, Γενικός Γραμματέας της Βελγικής Ενωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας ANMC/LCM εξέτασε τους τρόπους με τους οποίους ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του πληθυσμού, ενώ ο Pedro Bleck da Silva, προεδρεύων της ομάδας Εργασίας της ΑΙΜ για τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας, από την Πορτογαλία, υπογράμμισε στην παρουσίασή του ότι «η αλληλεγγύη είναι αυτό που η Ευρώπη έχει ανάγκη τώρα, όχι αργότερα».

 

Posted on 08-02-2013 by Secretariat
›› Επιστολή της Προέδρου Ο.Α.Τ.Υ.Ε. προς τον Επίτροπο Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, σχετικά με την τρέχουσα δυσμενή κατάσταση του ελληνικού Ε.Σ.Υ.

 

 

Προς τον

κ. Michel Barnier

Επίτροπο

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

____________________________________________

Αξιότιμε Κύριε Επίτροπε,

Με την ευκαιρία της συνάντησής σας με την αντιπροσωπεία της ΑΙΜ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της, κ. Jean-Philippe Huchet, θα ήθελα να σας μεταφέρω, ως ακολούθως, τη συνοπτική εικόνα της κρίσιμης κατάστασης στην οποία βρίσκονται σήμερα η χώρα μου και το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας, εξαιτίας της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, καθώς και μία σύντομη πληροφόρηση σχετικά με την ταυτότητα της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος, Ο.Α.Τ.Υ.Ε., της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω.  

 

Το  Ελληνικό Σύστημα Πρόνοιας, Περίθαλψης και Ασφάλισης υπό κατάρρευση …

Το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης καταρρέει, καθώς τα μέτρα λιτότητας έχουν περικόψει μεγάλο μέρος των Δημοσίων Δαπανών  κατά τα τελευταία δύο χρόνια, με έμφαση στις μειώσεις των μισθών και με αύξηση της φορολόγησης. Τα μέτρα φαίνεται να έχουν  οδηγήσει σε μεγαλύτερη ύφεση, σε αύξηση της ανεργίας και σε μία οικονομία που έχει υπερβεί τις δυνατότητές της και αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες της.

Δεν υπάρχει οικονομία που να μπορεί να διαχειριστεί την κοινωνική κρίση, την οποία αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα:

§  O αριθμός των νοικοκυριών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή στο κατώφλι της φτώχειας, με βάση τα εισοδήματα του 2010, έχει ανέλθει στο 21,4% του πληθυσμού.

§  Τα μέτρα λιτότητας μειώνουν τη δυνατότητα για κοινωνικές μεταβιβάσεις (συντάξεις – επιδόματα), γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιπλέον 23,5% του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας.

§  Το ποσοστό της εγκληματικότητας αυξήθηκε κατά 40%, στη διετία 2008-2010.

§  Αύξηση του αριθμού ατόμων με κατάθλιψη και επεισόδια αυτοκτονίας (37% αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης, σε σχέση με αντίστοιχα στοιχεία πριν από την κρίση).

§  Περιστατικά λιποθυμίας μαθητών, λόγω υποσιτισμού.

§  Άτυπη στάση πληρωμών για δαπάνες περίθαλψης υγείας από ασφαλιστικά ταμεία.

§  Άρνηση των Παρόχων Περίθαλψης Υγείας να δώσουν πίστωση στα Νοσοκομεία ή στα Δημόσια Ασφαλιστικά Ταμεία και περιορισμένη πρόσβαση σε φάρμακα, νοσηλευτήρια ή στο σύστημα Περίθαλψης.

Την ίδια στιγμή, τα Ασφαλιστικά Ταμεία καταβάλλουν υψηλότατη δαπάνη για τη ‘Βιωσιμότητα του Ελληνικού Χρέους’. Εξαιτίας του PSI, τα Ασφαλιστικά Ταμεία Υγείας έχασαν το 80% περίπου των αποθεματικών τους και δεν δύνανται να διαχειριστούν τις συσσωρευμένες ανάγκες του Ελληνικού Συστήματος Ασφάλισης Υγείας.  

H νεότερη Ελλάδα υπήρξε  μια φτωχή χώρα που επιβίωνε μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Τα τελευταία 35 χρόνια ήταν η μεγαλύτερη χρονική περίοδος κατά την οποία ζήσαμε χωρίς πολέμους. Ομως, την ίδια  περίοδο, είχαμε να αντιμετωπίσουμε επίσης: τα κύματα εισροής μεταναστών, τη στήριξη μιας ορεινής ενδοχώρας και δεκάδων νησιών, καθώς και την προστασία μιας ακτογραμμής ίσης με αυτήν ολόκληρης της υπόλοιπης Ευρώπης.

Για την Ελλάδα, η Ευρώπη υπήρξε η πυξίδα για ένα καλύτερο μέλλον, δίνοντάς μας την ευκαιρία να ζήσουμε κάτω από καλύτερες συνθήκες και υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, ακόμη και να πραγματοποιήσουμε θαύματα, όπως τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι Ελληνες δεν επαιτούμε. Ούτε θέλουμε να καλύψουμε τα σφάλματά μας. Δεν αναζητούμε άσυλο για εκείνους που δωροδοκούν τις Αρχές ή εκείνους που δωροδοκούνται.  Το μόνο που έχει ανάγκη η Ελλάδα, είναι να της δοθεί η ευκαιρία να επιβιώσει!

Οπως έγραψε και  ο ποιητής:

« Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
και μυρσίνη συ δοξαστική
μη, παρακαλώ σας,
μη λησμονάτε τη χώρα μου!»

Οδυσσέας Ελύτης

 

 

Αγαπητέ Κύριε Επίτροπε,

το Ελληνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης βρίσκεται σε κίνδυνο.

 

Εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας, Ο.Α.Τ.Υ.Ε., σας παρακαλούμε να μεταφέρετε το δια του παρόντος μήνυμά μας στους ομολόγους σας στην Ε.Ε.

 

Παρακαλώ, δεχθείτε, Κύριε Επίτροπε, τους θερμούς μου χαιρετισμούς.

Μετά τιμής,

ΕΛΕΝΗ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόεδρος Ο.Α.Τ.Υ.Ε. - Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Αντιπρόεδρος ΑΙΜ

Posted on 08-02-2013 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>