›› Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας και τα Ιδρύματα Αναπτυξιακής Σύμπραξης δεσμεύονται σε κοινή, διεθνή συνεργασία

Posted on 01-10-2013 by Secretariat
›› Θετικές ευρωπαικές εξελίξεις υπέρ της δημιουργίας Ευρωπαικού Καταστατικού για τα Α.Τ.Υ.

Ø  Δελτίο Τύπου

της Διεθνούς Eνωσης Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ)

 

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2013

 

Eνα νέο βήμα υπέρ του Ευρωπαϊκού Καταστατικού για τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας (Α.Τ.Υ.):

Η Κομισιόν δημοσιοποιεί μια ‘Αξιολόγηση των Επιπτώσεων’

και η ΑΙΜ καλεί σε δημιουργία ενός σχεδίου νομοθετικής πρότασης

εγκαίρως και πριν τη λήξη της τρέχουσας θητείας του Ευρωκοινοβουλίου

 

                340 απαντήσεις από όλη την Ευρώπη αποτελούν ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών υπέρ της δημιουργίας μίας νομοθετικής πρότασης. Αυτό προκύπτει από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με τη μελέτη για την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ευρώπη, η οποία έκλεισε στις 14 Ιουνίου.

     

             Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων αυτών που δημοσιοποιήθηκαν χθες κατά τη διάρκεια σύσκεψης της διακομματικής Ομάδας για το Καταστατικό των Ευρωπαϊκών Α.Τ.Υ., ο επικεφαλής του γραφείου του Επιτρόπου Tajani (Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας), κ. Diego Canga-Fano, ανακοίνωσε την έκδοση μιας ‘Αξιολόγησης των Επιπτώσεων’, πριν από τη δημιουργία νομοθετικής πρότασης για το Ευρωπαϊκό Καταστατικό των Α.Τ.Υ. 

 

             Η AIM ευχαριστεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το βήμα προόδου και καλεί στη σύνταξη ενός σχεδίου πρότασης σε εύλογο χρόνο, πριν τη λήξη της τρέχουσας θητείας. Η AIM υπενθυμίζει ότι η κατάσταση και το περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετικά σήμερα σε σύγκριση με το 2004 και πως τα Α.Τ.Υ. στην Ευρώπη χρειάζονται επειγόντως μία νομοθετική πρόταση, προκειμένου να αποφευχθεί ο απομουτουαλισμός και να ενεργοποιηθούν οι διασυνοριακές δραστηριότητες.  

 

§  Η κρίση πλήττει τη συντριπτική πλειοψηφία των Κρατών-μελών της Ε.Ε. Με την έννοια αυτή, οι Αυτοδιαχειριζόμενοι Αλληλοβοηθητικοί Φορείς Ασφάλισης υγείας, όπως και οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις, διαδραματίζουν έναν ουσιώδη ρόλο στην προστασία των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στις κοινωνικές, υγειονομικές και ασφαλιστικές τους ανάγκες. Στηρίζουν την ένταξη, προσφέρουν κοινωνικές καινοτομίες και ενισχύουν την αυτοπεποίθηση των πολιτών. Στην τρέχουσα περίοδο της κρίσης, οι πολίτες έχουν ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, σταθερές επιχειρήσεις, οι οποίες θα δρουν μακροπρόθεσμα. 

 

§   Τα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας διαθέτουν δυναμική και αναπτύσσουν πολλές κοινωνικές καινοτόμες πρωτοβουλίες. Ολοένα και περισσότερο τα Α.Τ.Υ. επιθυμούν να αναπτύξουν διασυνοριακές δραστηριότητες και πολλά εξ αυτών είτε το έχουν επιχειρήσει ή βρίσκονται σε διαδικασία που το πράττουν ήδη. Εντούτοις, τα υπάρχοντα νομικά εργαλεία δεν επιτρέπουν στα Α.Τ.Υ. να αναπτυχθούν σύμφωνα με τη φύση, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις αξίες τους, σε επίπεδο Ευρώπης.

 

§   Τα Α.Τ.Υ. στην Ευρώπη βρίσκονται υπό πίεση και ωθούνται όλο και περισσότερο προς την  κατεύθυνση μεταβολής σε εμπορικές επιχειρήσεις. Τα Α.Τ.Υ. δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τις αρχές και τις αξίες τους. Eνα Ευρωπαϊκό Καταστατικό καθιστά εφικτή τη δημιουργία ενός εναλλακτικού πλαισίου αναφοράς, κοινού για το σύνολο εκείνων που θα επιθυμούν να το υιοθετήσουν.

 

           Αναγνωρίζοντας την κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα υπέρ της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Καταστατικού των Α.Τ.Υ., μετά και την έγκριση, τον Μάρτιο 2013, της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας του Ευρωβουλευτή Berlinguer, που επίσης υποστηρίχθηκε από τη ‘Μελέτη Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας’ (όργανο του Ευρωκοινοβουλίου). Χθες, οι Ευρωβουλευτές υπενθύμισαν στην Κομισιόν την ανάγκη σύνταξης ενός σχεδίου πρότασης πριν τη λήξη της θητείας τους.

 

            Τα Α.Τ.Υ. διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην Οικονομία της Ευρωπαϊκής Eνωσης, παρέχοντας προσιτή πρόσβαση στην περίθαλψη υγείας και τις κοινωνικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες σε περισσότερους από 350 χιλ. πολίτες. Η ΑΙΜ διαβεβαιώνει την Κομισιόν για την πλήρη δέσμευσή της στο να βοηθήσει στην εκτίμηση των επιπτώσεων και τη μελλοντική νομοθετική πρόταση για το Καταστατικό, σε εύλογο χρόνο.

 

 

  

_____________________

Μτφρ.: Ροζαλία Πιπέρη/

Ο.Α.Τ.Υ.Ε.

Posted on 15-07-2013 by Secretariat

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next >>